Partner pre Váš pohybový aparát

Škola chôdze po amputácii končatiny

Pre nových aj skúsených používateľov protéz organizuje NEOPROT spol. s r.o. v spolupráci so Špecializovanou nemocnicou pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. , hospitalizačnou formou Školu chôdze
 • Kontrola stavu protézy
 • Oprava alebo úprava protézy
 • Nácvik ovládania a používania protézy
 • Nácvik chôdze po rovine
 • Nácvik chôdze (po schodoch) smerom hore
 • Nácvik chôdze (po schodoch) smerom dole
 • Užitočné cviky
 • Videoanalýza chôdze
ŠNOP v špecializovanej ambulancii zabezpečuje amputovaným pacientom:
 • Vyšetrenie lekárom – ortopedickým protetikom
 • Vyšetrenie rehabilitačným lekárom a stanovenie režimu používania protézy
 • Predpísanie a doplnenie nárokovateľných ortopedických pomôcok
 • V prípade potreby operačnú úpravu kýpťa
 • Výber a realizáciu najvhodnejšieho typu protézy
 • Zabezpečenie kontinuálnej starostlivosti o amputovaného pacienta
 • Návrh hospitalizácie s výučbou chôdze
 
Amputovaný pacient