Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Inšpirovali ste nás

 

Ďakujeme za pripomienky, ktoré nám nechávate v dotazníkoch spokojnosti. Mnohé z nich sme zapracovali do každodenného chodu našej nemocnice, aby sme skvalitnili naše služby.
So všetkými pripomienkami a podnetmi sa zaoberáme. Niektoré nie sme schopní realizovať či už z kapacitných dôvodov alebo z priestorových či finančných dôvodov.

ŠNOP odmeňuje svojich pacientov a klientov za spätnú väzbu :)

Za 1.Q 2018 boli vylosovaní klienti Rebeka U., Miroslava T., Viktória N., ktorí od nas získali procedúru v ŠNOP zdarma.

Každá spätná väzba nás poteší, tak neváhajte a vyplňte náš dotazník. Ďakujeme.


Výsledky prieskumu v období od 1.1. do 31.3.2018:

 


Súvisiace odkazy: dotazníky spokojnosti reakcie pacientov alebo hľadajte viac dotazníky spokojnosti reakcie pacientov
2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO) Názov: Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO) Predmet: Predmetom zákazky poskytnutie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia vrátanne dopravyna miesto určenia a likvidácie stravy. Druh: Podlimitná zákazka Zverejnené: Vestník verejného obstarávania č. 191/2014 dňa 1. 10. 2014 zn. 23142 ... ...

2013 - Verejné obstarávanie - strava

2013 - Verejné obstarávanie - strava

Názov: Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n. o. Predmet: Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov lôžkového oddelenia Druh: Podlimitná zákazka Zverejnené: Vestník č. 91/2013 - 11. 5. 2013 Víťaz: Katarína Ábelová ...

Hospitalizácia amputovaných pacientov - Amputovaný pacient a  hospitalizácia

Hospitalizácia amputovaných pacientov

Účelom hospitalizácie je prevzatie protézy, resp. opravy a úpravy protézy, oboznámenie pacienta s technickými parametrami, možnosťami plného využitia aplikovanej protézy, pri procesorom riadených protézach s možnosťou používania funkčných režimov ako i s technikou ich nastavovania. ...