Partner pre Váš pohybový aparát

Ambulantná infúzna terapia

Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, najmä u pacientov, ktorí si nemôžu z časových resp. rodinných (osobných) dôvodov dovoliť hospitalizáciu. 

Ambulantná infúzna liečba je podávaná:

1. pacientom, ktorí sú klientami našej nemocnice:
  • s akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu a chrbtice,
  • pri ochoreniach periférnych nervov,
  • pri poruchách prekrvenia končatín,
  • pri liečbe osteoporózy.
2. pacientom, ktorých odošle v indikovaných prípadoch lekár - špecialista z iných zdravotníckych zariadení alebo všeobecný lekár.

Pacient si na ambulantnú infúznu terapiu prinesie:

odporúčanie a návrh konkrétnej infúznej liečby od svojho odosielajúceho lekára,
objedná sa na recepcii - platba pozostáva z úhrady liečiva a manažmentu podania infúzie. Cenník nemocnice.

Ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi odosielajúci lekár.

Infúzna liečba je podávaná na:

  • lôžkovom oddelení ŠNOP na 3. poschodí v dvojlôžkovej izbe, ktorá prešla rekonštrukciou
  • denne od pondelka do nedele v čase 10.00 - 18.00 hod
  • Podanie jednej infúzie je v trvaní cca 1 hod 30 minút. Podávanie infúzie je pod dohľadom lekára lôžkového oddelenia ako aj službukonajúcej sestry.
  • Po podaní infúzie nie je vhodné viesť motorové vozidlo.

Možnosti infúznej liečby v našej nemocnici:

INFÚZNA LIEČBA PRI BOLESTIACH POHYBOVÉHO APARÁTU

Trpíte bolesťami chrbtice alebo kĺbov? Využite možnosť podania rôznych kombinácií účinných liečiv "na mieru", eventuálne hotovej analgetickej, protizápalovej a myorelaxačnej infúzie. Infúzia je indikovaná podľa odporučenia lekára ortopéda, neurológa, rehabilitačného lekára alebo všeobecného lekára.

INFÚZNA LIEČBA PRI NEUROGÉNNYCH BOLESTIACH

Máte bolesť končatiny zo zápalu nervu, alebo útlaku nervu? Trpíte na diabetickú polyneuropatiu končatín? Vhodná infúzna terapia indikovaná podľa odporučenia lekára ortopéda, neurológa a diabetológa.

VAZODILATAČNÁ INFÚZNA TERAPIA

Ste po cievnych príhodách, máte poruchy pamäte, myslenia, eventuálne nepríjemné hučanie v ušiach. Infúzna terapia podľa odporučenia lekára internistu, neurológa, ORL lekára.

Liečite sa na cukrovku, trpíte aterosklerózou ciev a máte poruchy prekrvenia končatín, pocit studených nôh, prípadne rany na nohách? Infúzna terapia podľa odporučenia lekára internistu, diabetológa, angiológa.

INFÚZNA TERAPIA VYSOKÝMI DÁVKAMI VITAMÍNU C

Trpíte nadmerným stresom, únavou, fyzickou záťažou, poruchami imunity, častými virózami a prechladnutím? Vyskúšajte infúznu terapiu, ktorá Vám okamžite naštartuje imunitu, zníži únavnosť a zvýši vašu odolnosť voči vírusovým infekciám i stresu.