Partner pre Váš pohybový aparát

Infúzna terapia na liečbu osteoporózy

V prípade, že Vám Váš ošetrujúci lekár indikuje infúznu terapiu na liečbu osteoporózy máte možnosť celú liečbu absolvovať aj u nás. Liečba je poskytovaná  v rámci operačného traktu ŠNOP na 2. poschodí. 

Ambulantná infúzna liečba osteoporózy je indikovaná lekárom špecialistom (ortopéd, reumatológ, internista, endokrinológ). Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby osteoporózy, kedy je aplikovaná vnútrožilová infúzia s liekom ACLASTA 5 mg 1x do roka.

Podľa indikačných a kontraindikačných kritérií sa daná liečba môže poskytnúť len vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár – internista.

Ako sa objednáte na infúznu terapiu na liečbu osteoporózy?

Čo potrebujete k podaniu ambulantnej infúznej terapie?

  • odporúčanie od lekára špecialistu (ortopéd, reumatológ, internista, endokrinológ),
  • výsledky interného vyšetrenia,
  • liečivo Aclasta, resp. recept.