Partner pre Váš pohybový aparát

Ortopedické výkony

Na operačnej sále realizujeme tieto zákroky:

 • Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
 • Operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
 • Operácia syndrómu karpálneho tunelu
 • Operačné riešenie epicondylitis radialis /tenisový lakeť/
 • Operačné riešenie epicondylitis ulnaris
 • Operačné riešenie synoviti lakťa
 • Subakromiálna dekompresia otvorenou cestou /bolestivé rameno/
 • Operačné riešenie hallux valgus
 • Operačné riešenie digitus hammatus /kladívkovitý prst/
 • Operačné riešenie digitus supraductus
 • Operačné riešenie metatarsus I. VARUS
 • Operačné riešenie mortonovej neuralgie
 • Operačná extrakcia osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
 

Galéria