Partner pre Váš pohybový aparát

Artroskopické zákroky

Artroskopia 

Je moderná diagnosticko - operačná metóda ošetrenia mäkkých častí kĺbov/meniskov, väzov, chrupaviek, svalov, synoviálnej výstielky, voľných teliesok- kľbnych myšiek,pri ktorej sa do kĺbu zavádza optický prístroj – artroskop, za súčasného prívodu sterilného fyziologického roztoku pod tlakom, čím sa rozťahuje kĺbna dutina.
 
Pomocou optického systému a kamery sa prenáša na monitor obraz z operovaného kĺbu. Artroskop má priemer od 2,5 do 5 mm a zavádza sa do kĺbu cez drobnú reznú ranku, druhou reznou rankou za zavádzajú do kĺbu špeciálne operačné nástroje a prístroje.  

Aké pozitíva má artroskopia pre pacienta?

 • malá operačná rana
 • možnosť prezretia takmer celého kĺbu
 • menšie poškodenie zdravých tkanív
 • menšia pooperačná bolesť
 • menšie riziko infekcie
 • rýchlejšie hojenie a rehabilitácia
 • široká škála operačných výkonov
 • realizácia sa v rámci jednodňovej chirurgie
 • rýchly návrat do pohybových aktivít

Ktoré kĺby sa najčastejšie ošetrujú artroskopicky?

 • kolenný kĺb
 •  ramenný kĺb
 •  členkový kĺb
 • lakeť 

Artroskopia kolenného kĺbu je najčastejšou artroskopickou operáciou. 
Ošetrujeme poškodené menisky /vnútorný, vonkajší/ , roztrhnutý predný skrížený väz, poškodenie chrupaviek na kĺbnych povrchoch , odstránenie voľných úlomkov chrupavky - kĺbnych myšiek, ošetrenie chronického zápalu kĺbnej výstielky – synovitídy.

Priebeh artroskopickej operácie

 • Diagnostika a indikácia operačného zákroku 
 • Predoperačná príprava 
 • Príjem na oddelenie jednodňovej chirurgie 
 • Predoperačná izba 
 • Vlastný operačný zákrok 
 • Pooperačné sledovanie 
 • Pooperačné obdobie a rehabilitácia 

Diagnostika a indikácia operačného zákroku 

Ortopéd ŠNOP pri vyšetrení pacienta odoberie anamnestické údaje, predovšetkým sa pýta na okolnosti vzniku ťažkostí pacienta. Následne pacienta klinicky vyšetrí, dá zhotoviť RTG snímky, poprípade ho odošle  na MRI vyšetrenie (magnetická rezonancia). Na podklade týchto údajov stanoví diagnózu a doporučí pacientovi vhodný operačný zákrok. 

Predoperačná príprava 

Artroskopia je operačný zákrok, ktrorý si vyžaduje celkovú, alebo spinálnu anestézu. Preto pred operáciou je nutné zrealizovať interné predoperačné vyšetrenie a anesteziologické konzílium. 

Pacient si večer pred operáciou, ak je to potrebné, oholí si ochlpenie na postihnutom kĺbe. Od polnoci pacient neje, ráno malým dúškom vody zapije potrebné lieky, podľa ordinácie anesteziológa. 

Príjem na oddelenie jednodňovej chirurgie 

V dohodnutý termín pacient príde do príjmovej ambulancie jednodňovej chirurgie ŠNOP s príslušnou zdravotníckou dokumentáciou, predpísanými ortopedickými pomôckami (barle, event.ortéza). Prijímací lekár skontroluje dokumentáciu, skontroluje, či nedošlo u pacienta k náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá by bránila operačnému  zákroku. Potom prejde cez priepust pre pacientov na operačné oddelenie, kde je prezlečený a odvedený na predoperačnú izbu. Tu sa pacientovi zmeria tlak, pulz., dostane premedikáciu. 

Vlastný operačný zákrok 

Artroskopická operácia prebieha v zrekonštruovaných operačných sálach ŠNOP za aseptických podmienok a za použitia modernej techniky (artroskopická veža Olympus).
Operácie sú vykonávané v ceľkovej alebo spinálnej anestézii, v bezkrvnom prostredí za použitia turniketu. 

Optika artroskopu sa zavádza zvyčajne v štandardných vstupoch. Po ošetrení poškodených štruktúr v kĺbe, sutúre vstupných otvorov, sterilnom krytí a bandáži  je pacient prevezený na pooperačnú izbu.

Pooperačné sledovanie

V pooperačnom období je pacient sledovaný na pooperačnej izbe anesteziologom a anesteziologickou sestrou. Sledované sú vitálne funkcie, neurocirkulačné pomery, pacient je monitorovaný. Ak je všetko v poriadku, je pacient na záver skontrolovaný operatérom, anestezioógom a je prepustený do domáceho ošetrovania. 

Pooperačné obdobie a rehabilitácia 

Pacient v domácom ošetrovaní postupuje s rehabilitáciou podľa inštrukcií operatéra, respektíve dochádza na rehabilitáciu na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie ŠNOP.Niekedy sa pooperačne aplikuje ortéza.

Pooperačné stehy sa vyberajú 10-14 dní od operácie. Podľa závažnosti výkonu je pacient práceschopný od 10. pooperačného dňa pri jednoduchých výkonoch , po 6 týždňoch po plastike skríženého väzu.
 

Galéria