Partner pre Váš pohybový aparát

Vytvoril

Obchodné meno: Imrich Šikora - DUX
IČO: 40251683

Miesto podnikania:
81107 Bratislava-Staré Mesto, Mýtna 40

Deň vzniku oprávnenia: 01.11.2003
Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 101-25172