Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Ing. Jana Chudá
Ekonóm
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)