Partner pre Váš pohybový aparát

Pokyny pre pacienta

Základné pokyny k operáciám
 • Ku každému operačnému výkonu v celkovej anestézii je potrebné mať interné predoperačné vyšetrenie (zoznam vyšetrení dostanete pri konzultácii). Bez týchto vyšetrení nie je možné operačný výkon uskutočniť. Tieto vyšetrenia by nemali byť staršie ako 30 dní  (jeden mesiac).
 • Pred operačným výkonom v celkovej anestézii je potrebné absolvovaťanestéziologické vyšetrenie - max. 7 dní pred operačným výkonom, min. však 1 deň pred operačným výkonom.
 • Na anestéziologické vyšetrenie je potrebné sa objednať v ŠNOP - recepcia Centrum zdravia, kde si dohodnete termín na anestéziologické vyšetrenie a budú Vám poskytnuté ďalšie informácie k plánovanému výkonu.
 • K výkonu v celkovej anestézii dostanete dotazník, ktorý si dôkladne prečítajte a pravdivo vyplňte a následne ho budete konzultovať s anesteziológom.
 • V prípade, že operačný výkon bude v lokálnej anestézii, potrebné inštrukcie Vám poskytne lekár alebo zodpovedná sestra.
 • V deň operačného výkonu budete prijatý/á minimálne hodinu pred operačným výkonom na recepcii a následne v priestoroch oddelenia JZS, ak ide o rozsiahlejší operačný výkon, môžete byť prijatý/á aj skôr. Nie vždy sa dá určiť presný čas operačného výkonu, preto Vás prosíme o porozumenie. Náš personál sa postará o Vaše uvedenie na izbu a podá Vám potrebné inštrukcie súvisiace s bezprostrednou predoperačnou prípravou.
 • Pri prijatí na oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) odovzdáte všetky Vami podpísané formuláre, informované súhlasy a dotazníky.
Pred operačným výkonom
 • Mesiac pred plánovaným operačným výkonom v celkovej anestézii je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu.
 • Týždeň pred plánovaným operačným výkonom sa nesmú užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú  (acylpyrín, anopyrín, aspirín).
 • V prípade antidepresív treba  pred plánovaným operačným výkonom konzultovať dobu vysadenia  pred výkonom.
 • 24 hodín pred plánovaným výkonom sa nesmú piť alkoholické nápoje.
 • V čase operácie nesmie byť menštruácia.
 • Od polnoci pred operačným výkonom  nejesť a nepiť.
 • V prípade viacerých pravidelne užívaných liekov (okrem vitamínov, minerálov, hormonálnej antikoncepcie, alebo náhradnej  hormonálnej liečby), je potrebná konzultácia s anestéziológom.
V deň operačného výkonu
 • Je potrebné si zabezpečiť spoľahlivú osobu, ktorá  Vás dovezie na operačný výkon.
 • V deň operačného výkonu ráno sa nesmie jesť, piť, fajčiť, užívať žiadne lieky - lieky, ktoré pravidelne užívate  každé ráno, najmä lieky na vysoký tlak a na srdce, užite ráno o 06,00  s jedným hltom vody. Výnimku tvoria  perorálne  antidiabetíká a inzulín, ktoré sa ráno nemôžu  užiť!!!!!
 • Do nemocnice je potrebné dostaviť sa včas na objednanú dobu, pravidelne užívané lieky si zoberte so sebou do nemocnice.
 • Na operačný výkon sa dostavte osprchovaný. Ohľadom odstránenia ochlpenia príslušnej časti tela budete poučení.
 • Prinesiete si laboratórne výsledky a interné predoperačné vyšetrenie.
 • Prinesiete si hygienické potreby, prezuvky a pyžamo.
 • Zubné náhrady, očné šošovky si uložíte na bezpečné miesto, najlepšie doma.
 • Na operačný výkon prídete bez šperkov, s nenalakovanými nechtami čo platí aj pre gélové nechty a bez make-up.
 • Najneskôr v deň operačného výkonu podpisujete písomný informovaný súhlas.
Po operačnom výkone
 • je potrebné si zabezpečiť spoľahlivú osobu, ktorá Vás odvezie po operačnom výkone z nemocnice,
 • po prepustení z  nemocnice budete užívať svoje lieky a lieky od bolesti, odporučené pri prepustení,
 • v deň operačného výkonu a celkovej anestézie nebudete: 
  • obsluhovať elektrické prístroje,
  • viesť motorové vozidlo,
  • pracovať vo výškach,
  • podpisovať právne dokumenty ani robiť závažné prehlásenia.
  • piť alkoholické nápoje a brať lieky, ktoré mi neodporučil lekár pri prepustení.