Partner pre Váš pohybový aparát

Národná cena SR za kvalitu 2013

Milí naši pacienti, klienti a partneri,

ďakujeme, že aj s Vašou pomocou sme sa stali víťazmi Národnej ceny SR za kvalitu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Cena je najvyšším možným stupňom národného uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality.

Nemocnica ŠNOP uvedenú cenu získala ako prvá organizácia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vo svete v oblasti zdravotníctva v modeli výnimočnosti CAF (CAF - Common Assessment Framework) bolo posudzovaných už cca 88 organizácií.

Model CAF ako aj súťaž o Národnú cenu kvality je založená na dôslednom a objektívnom overovaní efektívnosti a kvality všetkých činností v organizácii.

Inšpiratívnym zdrojom podnetov bola pre nás spätná väzba z posúdenia na mieste, ktorú vykonal externý tím posudzovateľov a odhalil nám miesta na zlepšovanie a tiež aj Vaše postrehy a námety, pomocou ktorých sa snažíme každoročne zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.

Toto ocenenie nás potešilo, sme naň hrdí a naša vďaka patri aj Vám, pretože bez vás by sme neboli tam, kde sme dnes.....
 

Galéria

Nemocnica ŠNOP