Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Vyhľadávanie - Rehabilitacie

 
Rehabilitačné oddelenie
Vzdelávanie - vzdelávanie pre odbornú zdravotnícku verejnosť a zamestnancov

Vzdelávanie

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. je nezastupiteľnou výučbovou základňou v oblasti ortopédie, rehabilitácie a ortopedickej protetiky pre: postgraduálnu výchovu zdravotníckych pracovníkov, pre študentov LF UK, Farmaceutickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK, Slovenskej zdravotníckej univerzity ,   Strednej zdravotnej školy. ... ...

Individuálna rehabilitácia - Individuálna pohybová liečba

Individuálna rehabilitácia

Individuálna pohybová liečba je najvýznamnejšia časť liečebnej rehabilitácie, ktorá svojimi prostriedkami a metodikami obnovuje, upravuje a zlepšuje schopnosti pacienta, ktoré sú zmenené chorobou, úrazom alebo vekom. Individuálna pohybová liečba je zameraná na: odstraňovanie svalovej nerovnováhy, uvoľňovanie skrátených svalov, posiľňovanie oslabených svalov, nácvik vhodnej cvičebnej ... ...

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

  V prípade, že mám rozpis procedúr od iného lekára FBLR, môžem rehabilitáciu čerpať u Vás? Nie, ak procedúry chcete čerpať cez zdravotné poistenie. Procedúry, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, alebo ste samoplatca môžete vyčerpať podľa ... ... 5 – 30 min.   Aké sú možnosti rehabilitácie vo Vašom centre? V našom zariadení môže rehabilitovať každý buď ako ... ...

Informácie pre pacienta - Informácie pre pacienta

Informácie pre pacienta

Kedy navštíviť odborného lekára FBLR a ako na to? Pred zahájením rehabilitačnej liečby  (neskôr len RHB liečby) je potrebné navštíviť odborného lekára FBLR, ktorý stanoví diagnózu a navrhne individuálnu dostupnú RHB liečbu. Pri indikovaní vhodnej RHB liečby je potrebné zvážiť pridružené a ohrozujúce ochorenia. Na RHB liečbu môže byť pacient odoslaný lekárom - špecialistom, ako napríklad ... ...

Liečebné pobyty na žiadosť klienta - Ponuka liečebných pobytov - samoplatci

Liečebné pobyty na žiadosť klienta

Vážení klienti, ŠNOP Vám ponúka možnosť výberu hospitalizácie z nižšie uvedených ponúk. Cena a dĺžka hospitalizácie je stanovená na základe Vášho výberu: Typ programu: Určenie: revitalizačný pobyt pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá ... ... vrátane lekárskeho vyšetrenia, ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitácie s fyzioterapeutom 2 x denne, rehabilitačných procedúr a ... ...

Rehabilitačná starostlivosť u pooperačných pacientov na lôžkovom oddelení

Rehabilitačná starostlivosť u pooperačných pacientov na lôžkovom oddelení

Akí pacienti sú hospitalizovaní na LO ŠNOP? Na lôžkovom oddelení ŠNOP sú hospitalizovaní pacienti po úrazoch končatín, ktoré boli riešené operačným zákrokom. Takýmito operáciami sú najčastejšie osteosynteticky riešené zlomeniny, totálne endoprotézy bedrových ... ... stáť a chodiť, čo je v podstate hlavným cieľom rehabilitácie. Počas hospitalizácie sa naši pacienti naučia rôzne cviky ... ...

Z činnosti našich ambulancií

Z činnosti našich ambulancií

Pre dnešnú dobu sú charakteristické najmä ochorenia chrbtice, vzniknuté na podklade svalovej nerovnováhy – čiže dysbalancie. Dochádza k nej v dôsledku nesprávnej pohybovej životosprávy, sedavého spôsobu života či nadváhy vedúcej k dlhodobému statickému ... ... Pacientov učíme „škole chrbta“, ktorá je súčasťou rehabilitácie a je zameraná nato, aby pacient pochopil rozdiel medzi ... ...

Ohlasy pacientov

Ohlasy pacientov

Už niekoľko týždňov mám to potešenie stretávať sa Vašimi kolegami a aj s Vami osobne v ŠNOP a neustále nadobúdam intenzívnejší pocit o ktorý sa chcem podeliť. Najprv musím povedať, že z duše neznášam nemocnice a pobyt v nich vyvoláva vo mne psychickú traumu. Žiaľ, musel som to absolvovať vo viacerých nemocniciach na Slovensku a všade som ... ...

Najčastejšie chyby chôdze po amputáciách

Najčastejšie chyby chôdze po amputáciách

Amputácia je pre každého človeka výrazným zásahom do organizmu, ktorým sa mu mení život. Zmena hmotnosti, oslabenie jednotlivých svalových skupín ako neskôr aj opora lôžka protézy vedú u pacienta k zmene ťažiska. Prirodzená biomechanika ľudské ... ... predchádzať. Je preto obzvlášť dôležité podčiarknúť význam včasnej rehabilitácie, menovite: bandážovania, polohovania a samostatného cvičenia ... ...