Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Martin Dvořák
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
František Gschweng
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)