Partner pre Váš pohybový aparát

OZNAM


Osoby prichádzajúce na rekondičné aktivity sa musia pri vstupe na aktivitu preukázať, že sú:
  • plne zaočkované
  • "OTP" osoby

Plne očkované osoby= osoby, ktoré sú
  • najmenej 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
  • alebo najmenej 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
  • alebo najmenej 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba prekonala ochorenie COVID19 za ostatných 180 dní.
"OTP" osoby = osoby, ktoré sú
  • plne očkované,
  • schopné sa preukázať negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu RT-PCR / LAMP, od odberu AG testu menej
    ako 48 hodín),
  • alebo prekonali ochorenie COVID 19 za ostatných 180 dní

Ďakujeme za pochopenie.
 

Galéria

Novinky