Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka ul. 44
http://www.szsbaza.edu.sk/

Spolupráca ŠNOP a SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave má dlhoročnú úspešnú tradíciu. Nemocnica poskytuje škole priestor na praktické vyučovanie pre masérov a diplomovaných fyzioterapeutov. 
Žiaci jednotlivých ročníkov sa striedajú na praxi v pravidelných intervaloch počas školského roka a na jeho konci vybraná skupina absolvuje aj mesačnú prax.
Kvalitatívna úroveň spolupráce je podmienená vysokou profesionálnou úrovňou fyzioterapeutov v ŠNOP a tiež výborným technickým vybavením jednotlivých pracovísk FRO. Počas praxe sa študenti stretnú  u pacientov s rôznymi ortopedickými diagnózami a tiež v rámci špecializácie nemocnice s rôznymi druhmi ortopedických pomôcok a náhrad.
Prax žiakom - fyzioterapeutom aj masérom – umožňuje vyskúšať si v praxi vedomosti získané v škole pod dohľadom skúsených pracovníkov, ktorí sa s nimi radi podelia o svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti.