Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Z činnosti našich ambulancií

Pre dnešnú dobu sú charakteristické najmä ochorenia chrbtice, vzniknuté na podklade svalovej nerovnováhy – čiže dysbalancie.

Dochádza k nej v dôsledku nesprávnej pohybovej životosprávy, sedavého spôsobu života či nadváhy vedúcej k dlhodobému statickému preťažovaniu svalového aparátu. Týka sa to nielen chrbtice, ale aj celej pohybovej sústavy. Spoločným menovateľom zlej životosprávy sa stáva bolesť a obmedzenie hybnosti. Táto skutočnosť privádza pacienta k návšteve odborného lekára – ortopéda.

Ambulancia ortopedickoprotetická pre dospelých


Do ortopedickej ambulancie pre dospelých prichádzajú pacienti s problémami oporno-pohybového aparátu a chrbtice pre rôzne diagnózy, kde medzi najčastejšie patria:

- vertebrogénny algický syndróm – VAS, ktorý zahŕňa veľkú skupinu funkčných a degeneratívnych ochorení chrbtice, ktorých spoločným príznakom je bolesť

- lumboischiatický syndróm – LIS, bolesť spôsobená preťažením v oblasti krížov s vyžarovaním bolesti do bočnej alebo zadnej strany dolnej končatiny. Vzniká najčastejšie náhle po prudkom pohybe alebo zdvíhaní ťažkého bremena v nesprávnej polohe

- spondylózy – degeneratívne zmeny v oblasti stavcov vznikom osteofytov, čiže výrastkov na stavci

- spondylolistéza - je označenie pre patologický stav chrbtice, ktorý sa prejavuje posunom tela stavca oproti susednému telu stavca smerom dopredu. Názov pochádza z gréckeho olisthanein, čo znamená skĺznuť

- osteoporóza – „ rednutie kostí“ je ochorenie kostného tkaniva, ktoré vedie k zvýšenému riziku zlomenín

- morbus Bechterev - bolestivé chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje celú chrbticu. Zápal je imunitne podmienený

- morbus Scheuermann – [Šojermanova choroba] je ortopedické ochorenie, ktoré sa formuje v období rastu chrbtice, čiže v období dospievania, a ktoré postihuje hlavne hrudnú chrbticu, menej často chrbticu driekovú.


Po vyšetrení pacienta lekárom je podľa zváženia lekára pacient odoslaný na zobrazovacie vyšetrenia, medzi ktoré patria Rtg, CT, MRI vyšetrenie alebo neurologické, osteologické či rehabilitačné vyšetrenie, prípadne je pacient odoslaný na operačné riešenie.

Liečba oporno pohybového aparátu je behom na dlhé trate. Má niekoľko etáp. V prvej etape  liečby oporno-pohybového aparátu je zmiernenie bolesti, ktoré sa dosiahne aplikáciou obstreku, predpisom liekov, infúznou analgeticko-myorelaxačnou terapiou, využitím ortézoterapie. Po zvládnutí bolesti nasleduje liečebná rehabilitácia a v neposlednom rade má veľký význam preventívna rehabilitačná liečba, ktorá býva často pacientmi podceňovaná.


Rehabilitačná ambulancia

 Na rehabilitačnej ambulancii lekár po vyšetrení zostaví rehabilitačný plán. Pacientov učíme „škole chrbta“, ktorá je súčasťou rehabilitácie a je zameraná nato, aby pacient pochopil rozdiel medzi zdravým a poškodeným pohybovým aparátom a následne sa snažil vedome zvládnuť pohybové aktivity vedúce k zmierneniu a predchádzaniu ťažkostí.

V akútnej fáze možno k zníženiu bolesti použiť podporné pôsobenie odľahčujúcich pomôcok, ako napr. Schantzov golier, driekový pás, upomínacia bandáž, rôzne druhy ortéz podľa potreby.

 

Detská a skoliotická ambulancia

 

Rôzne formy ochorenia chrbtice postihujú aj malých pacientov, s ktorými sa stretávame v detskej a skoliotickej ambulancii, kam prichádzajú s deformitami chrbtice. Ich etiológia však býva väčšinou odlišná od dospelých.

Delíme ich na 2 skupiny: vrodené a získané.

Do 1. skupiny patria vývojové anomálie chrbtice a miechy, napr.:

 - spina bifida - rázštep chrbtice je jedna z najčastejších vývojových chýb. Spina bifida spočíva v nedostatočnom uzatvorení chrbtice, ktoré môže byť v rôznom rozsahu.

Vážnejšou formou je meningokéla, kedy dochádza k výrezu miechových obalov cez otvory v stavcoch.

- tortikolis – ktorý sa prejavuje ako šikmé držanie hlavičky. Je to vrodená vývojová choroba väčšinou viditeľná hneď po pôrode. Vzniká v maternici zlou polohou dieťaťa, najčastejšie vtedy, ak je v maternici uložené koncom panvovým. Tortikolis môže byť aj získaný.

- deformity vzniknuté na neurologickom podklade, ako napr. DMO – následkom poškodenia mozgového tkaniva počas tehotenstva, pôrodu a v bezprostrednom období po pôrode.

 

Kým vrodené deformity sú podmienené genetickým základom, získané deformity sú dôsledkom zlej životosprávy, kde v popredí dominujú zlé návyky, málo pohybu, stúpajúca detská obezita, ale aj nesprávny druh športu a úrazy.

A tak sa čoraz častejšie stretávame s chybným držaním tela, skoliózou či deformitami ako kyfóza a lordóza.

Liečba zakrivenia chrbtice závisí od stupňa zakrivenia chrbtice. Deti sú sledované minimálne dva krát ročne. Začína sa rehabilitáciou a ak je potrebné korzetoterapiou. Ak však konzervatívna liečba nepostačuje (deti necvičia, odmietajú nosiť korzet), stupeň zakrivenia sa zhoršuje. Ak dôjde k stupňu zakrivenia, ktorý už ohrozuje správne fungovanie plúc a srdiečka, deti potom musia byť odosielané na operačné riešenie.

Autor: Edita Štefániková - sestra ambulantného oddelenia

 

Infošnopky