Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Skolióza - koho postihuje a ako sa lieči?

Skolióza je deformita trupu charakterizovaná najmä vybočením do strany, i keď je prítomný aj určitý stupeň zaguľatenia chrbtice a rotácie jednotlivých stavcov. Príčina je v prevažnej väčšine prípadoch neznáma, v ostatných ide o vrodené zmeny na chrbtici, neuromuskulárne ochorenia, svalové ochorenia, poúrazové stavy atď.Skoliotické pobyty    Cvičenie pre deti      Cvičebná zostava pre deti

Postihuje

najmä dievčatá v adolescentnom veku, najčastejšie sa prejaví počas prudkého rastového obdobia. Je známa rodinná predispozícia, preto je vždy vhodné vyšetriť aj súrodencov. Skolióza postihuje celú chrbticu resp. len jej časť, podľa toho hovoríme o krčnej, hrudnej, driekovej a najbežnejšej hrudnodriekovej krivke .

Podľa tvaru krivky je najčastejšia esovitá krivka „S“ a veľkooblúková krivka tvaru „C“.

Ako výraz rotácie krivky je prítomný aj rebrový hrb, ktorý je najlepšie viditeľný v predklone pacienta.

Pri podozrení na skoliózu

je základom odborné ortopedické vyšetrenie so zhotovením RTG snímku, prípadne doplňujúce vyšetrenia (neurologické, endokrinologické, rehabilitačné).Niekedy sú potrebné doplňujúce moderné zobrazovacie metódy ako CT, MRI, EMG. Podľa stupňa krivky, veku, pohlavia, rastovej tendencie, rodinnej anamnézy a výsledku doplňujúcich vyšetrení sa stanoví stratégia liečby. Pri menších krivkách liečba pozostáva z intenzívnej cielenej RHB – nácviku individuálnej telesnej výchovy, polohovacích cvičení, edukácie skoliotického režimu. Pri výraznejších krivkách, resp. progresii stavu sa popri RHB indikuje korzet. Tento je vo väčšine prípadov zhotovený z plastu na mieru podľa sádrového odliatku trupu pacienta a nosí sa podľa indikácie lekára (nočný režim, denný režim, celodenný režim). Pri menších a nezrotovaných krivkách používame s dobrými výsledkami TRIA-C korzet, ktorý je prevažne textilný a kozmeticky málo nápadný.

V prípade ak liečba korzetom nie je úspešná a dochádza k progresii krivky, resp. je krivka pri prvom vyšetrení príliš veľká zvažuje sa operačné riešenie. Podľa veľkosti krivky je taktiež doporučené čiastočné, resp. úplné oslobodenie od telesnej výchovy, plávanie je vhodné. Sú nutné pravidelné kontroly ortopédom 2-3 x ročne. Vzhľadom na možné zdravotné dôsledky skoliózy ako aj kozmetický efekt je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať rady lekára ohľadom nosenia korzetu ako aj cvičenia a režimových opatrení, čím spoločne dosiahneme priaznivý efekt liečby – korekciu deformity, alebo zabránenie progresie krivky. Podľa veľkosti krivky je taktiež doporučené čiastočné, resp. úplné oslobodenie od telesnej výchovy, plávanie je vhodné. Sú nutné pravidelné kontroly ortopédom 2-3 x ročne. Vzhľadom na možné zdravotné dôsledky skoliózy ako aj kozmetický efekt je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať rady lekára ohľadom nosenia korzetu ako aj cvičenia a režimových opatrení, čím spoločne dosiahneme priaznivý efekt liečby – korekciu deformity, alebo zabránenie progresie krivky. V prípade ak liečba korzetom nie je úspešná a dochádza k progresii krivky, resp. je krivka pri prvom vyšetrení príliš veľká ,je indikované operačné riešenie. Dôležitou podmienkou úspešnej liečby deformít chrbtice je vedomá spolupráca rodičov dieťaťa, učiteľov, niekedy je potrebné i psychologické vedenie. Dôležitý je i správny výber budúceho povolania dieťaťa.

Skoliotické pobyty    Cvičenie pre deti      Cvičebná zostava pre deti

 

Galéria

Skoliózy