Partner pre Váš pohybový aparát

Deformity chrbtice - chybné držanie tela, skolióza a kyfóza

Chybné držanie tela je najčastejšia deformita trupu u detí a dospievajúcich, jej príčina je v dysbalancii svalov trupu spôsobenej dlhodobým preťažovaním nevhodnými polohami (najmä dlhodobé sedenie). Prejavuje sa zhrbením trupu s predsunutým držaním ramien a odstávajúcimi lopatkami ako aj oslabeným brušným svalstvom. O chybnom držaní hovoríme ak je dieťa schopné svalovým úsilím chybné držanie tela korigovať.

Po vyšetrení pacienta

a vylúčení iných príčin deformít chrbtice doporučujeme cielenú RHB – liečebnú telesnú výchovu. Pri včasnom záchyte a intenzívnom cvičení je možná úplná korekcia. Pri pretrvávaní stavu event. ťažšom klinickom náleze je možné aplikovať tzv. upomínaciu bandáž.

Je to textilná pomôcka vo forme popruhov, ktoré pri zapnutí ťahom ramien dozadu vyrovnávajú chrbticu. Používa sa krátkodobo do 2 hodín denne pri sedení, pokračovať v cvičení je samozrejme nutné. V prípade, ak sa deformita nezachytí včas, pacient aj napriek svalovému úsiliu nedokáže plne vyrovnať chrbticu - pretrváva zvýraznená hrudná kyfóza. V tomto prípade, ak nepostačujú predošlé liečebné postupy (RHB, upomínacia bandáž), je vhodné indikovať korzet.

Zhrbenie chrbtice

počas dospievania spojené s bolesťami, najmä u chlapcov môže upozorniť na Scheuermannovu chorobu chrbtice. V tomto prípade je po vyšetrení lekárom špecialistom – ortopédom a zhodnotení RTG snímkov, býva korzet často potrebný. Cvičenie, polohovanie chrbtice ako aj plávanie je potrebným doplnkom liečebnej stratégie.
 

Galéria

Skoliózy