Partner pre Váš pohybový aparát

Rehabilitačná starostlivosť u pooperačných pacientov na lôžkovom oddelení

Akí pacienti sú hospitalizovaní na LO ŠNOP?

Na lôžkovom oddelení ŠNOP sú hospitalizovaní pacienti po úrazoch končatín, ktoré boli riešené operačným zákrokom. Takýmito operáciami sú najčastejšie osteosynteticky riešené zlomeniny, totálne endoprotézy bedrových a kolenných kĺbov, operácie chrbtice a taktiež amputácie končatín.

Čo takýchto pacientov na LO ŠNOP čaká?

Pacient začína s včasnou rehabilitáciou už na oddelení v nemocnici, kde bola operácia zrealizovaná. V tomto období je pacient poučený ohľadom dychových cvičení, ktoré pomôžu odstrániť anestetickú látku z dýchacích ciet. Veľmi dôležitá v tomto období je cievna gymnastika. Je to súbor jednoduchých cvičení, ktoré podporujú cievny a lymfatický systém a sú prevenciou tromboembolickej choroby, ktorá býva po operácii častou komplikáciou. Okrem izometrického cvičenia operovanej končatiny, sa treba venovať aj aktívnemu cvičeniu neoperovaných končatín a trupu, keďže v dôsledku odľahčenia končatiny po operácii budú tieto časti viac namáhané a preťažované. Už prvý deň po operácii sa začína s vertikalizáciou pacienta a následne na to, druhý až tretí deň sa pacient učí chodiť s nemeckými, prípadne francúzskymi barlami.

Po štyroch až piatich dňoch sú pacienti zväčša preložení na LO ŠNOP, kde si pacienta vyšetrí rehabilitačný lekár, ktorý naordinuje ďalšiu rehabilitáciu. Následne si pacienta vyšetrí fyzioterapeut a vďaka úzkej spolupráci lekárov a fyzioterapeutov dosahujeme s takýmito pacientmi veľmi dobré výsledky.

Po vyšetrení pacienta pokračujeme v začatej rehabilitácii, inštruujeme pacientov ako správne, zdravo a bez bolesti vykonávať bežné denné činnosti, ako správne polohovať operovanú končatinu, učíme ich správne sedieť, stáť a chodiť, čo je v podstate hlavným cieľom rehabilitácie.

Počas hospitalizácie sa naši pacienti naučia rôzne cviky s pomôckami, ale aj bez nich, ktoré môžu vykonávať sami v domácom prostredí. Okrem toho naši fyzioterapeuti využívajú špeciálne metodiky ako Redcord- cvičenie v závese, Spiral Dynamic, prvky SMsystému, DNS (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia), Pilates Medical. Pacienti majú počas hospitalizácie k dispozícii aj bazén, v ktorom pravidelne cvičia.

Z fyzikálnej terapie sa pooperačným  pacientom podáva kryoterapia vo forme kryosáčkov na oblasť jazvy, čo je prevencia vzniku opuchu a má myorelaxačný a analgetický účinok.

Okrem toho máme na LO ŠNOP k dispozícii motodlahy na hornú aj dolnú končatinu čo sú špeciálne zariadenia, ktoré slúžia na pasívne zväčšovanie pohyblivoti v kĺbe, na uvoľňovanie pooperačných zrastov a taktiež podporuje cievny a lymfatický systém.

Našim hlavným cieľom je naučiť pacienta správne chodiť s postupným zaťažovaním operovanej končatiny a vrátiť pacienta do bežného každodenného života bez obmedzení.

Andrea Paňková - fyzioterapeut 

 

 
Liečebné terapie