Partner pre Váš pohybový aparát

RED CORD terapeutický prístroj

Terapeutický prístroj, ktorý sa využíva v liečbe pohybového aparátu!
Pri liečbe sa posilňuje predovšetkým lokálne svalstvo, aby sa odstránila príčina bolesti.

REDCORD ako diagnostika:

  • je zameraný na hľadanie tzv. slabých článkov v svalovom systéme človeka
  • hľadanie prebieha formou porovnávania svalov ľavej a pravej polovice tela človeka
  • diagnostikou získa fyzioterapeut jasnú predstavu o tom, v akom stave má klient všetky svaly trupu a končatiny

REDCORD ako individuálne cvičenie:

  • je súbor cvikov zostavených na základe diagnostiky klienta
  • je veľmi účinné, pretože je zamerané presne na miesto problematické v svalových zreťazeniach
  • väčšinou už po prvej terapii na REDCORDE klient cíti výraznú zmenu - klient sa učí ako správne robiť jednotlivé cviky

Redcord sa používa na:

  • zvyšovanie výkonnosti
  • prevenciu úrazov
  • rehabilitáciu
 
Liečebné terapie