Partner pre Váš pohybový aparát

Liečba vertiga

Cvičenie pre pacientov so závraťou  /vertigo/  a poruchou rovnováhy


Závrať  je točenie okolia a strata rovnováhy, ktorá môže byť akútna, krátkotrvajúca alebo  chronická. Závraťou trpí až 10% ľudí v bežnej populácii, je to veľmi častý problém ľudí nad 60 rokov. Porucha  môže byť na troch  úrovniach – vnútorné ucho, mozoček a krčná chrbtica.

Najčastejšie je príčina združená – tzv. vestibulocervikálny syndróm. Príčinu závrate je potrebné zdiagnostikovať /lekár ORL, neurológ/.

V prípade chronickej závrate je súčasťou medikamentóznej liečby tréning, ktorý spočíva v opakovaných pohyboch s adaptáciou na zmeny polohy hlavy a trupu za kontroly zraku. Cvičenie je potrebné vykonávať 2-3x denne, je nutné upraviť domáce prostredie, aby ste nazakopávali o predmety /prahy, koberčeky, káble/, nainštalovať madlá pre pocit istoty a bezpečia. Zmeny polohy /posadzovanie sa z vodorovnej polohy, vstávanie zo sedu/ treba robiť pomaly, s dostatočne dlhým časom na adaptáciu.


V Bratislave dňa 23.10.2017      MUDr. M. Perknovská

 
Liečebné terapie