Otvorené
07:00 - 20:00
Zavolajte nám
+421 2 501 16 111

Čo je nové v hygiene rúk?

Čo je nové v hygiene rúk?

Novela vyhlášky MZ SR č. 553/2007 priniesla zmeny v hygiene rúk. Vyhláška MZ SR č. 192/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. Účinnosť je platná od 1.9. 2015.

Medzi plusy prevencie prenosu mikroorganizmov je hlavne:

-           dostupnosť dezinfekčných prostriedkov a ich vyššia účinnosť (odporúčaný vyšší obsah alkoholu, používať tekuté, nie gélové formy),

-           určenie zásad používania rukavíc (používanie nepudrovaných rukavíc).

Zdravá pokožka rúk si vyžaduje:

-          presné určenie indikácií umývania rúk- ruky umývať len pri viditeľnom znečistení a umývať nie dlhšie ako 1 minútu,

-          používať umývaciu emulziu s pH neutrálnym k pokožke,

-          nepoužívať dezinfekčné mydlá,

-          kompatibilita prípravkov na hygienu rúk,

-          pravidelné používanie ošetrujúcich prípravkov.

Požiadavky na zabezpečenie účinnosti opatrení v hygiene rúk:

-          pokožka rúk by mala byť bez poranení a infekcií,

-          nechty musia byť krátke, upravené, čisté, nenalakované, nesmú byť gélové alebo umelé,

-          na rukách by sa nemali nachádzať prstene a náramky.

Cieľom umývania rúk by malo byť len mechanické odstránenie nečistôt, teda nezabíja mikroorganizmy na rukách. Ruky by sme si mali umývať len pri príchode na pracovisko, ako súčasť osobnej hygieny, ak sú ruky viditeľne znečistené a pri klostrídiových infekciách.

Dôležitá je aj kontabilita dezinfekčných prostriedkov s ošetrujúcimi prípravkami od rovnakého výrobcu. Nevyhnutnou súčasťou je dávkovač a jednorazové papierové utierky.

 

Cieľom hygienickej dezinfekcii rúk- je rýchla redukcia prechodnej mikroflóry kože, prevencia prenosu mikroorganizmov. Poznáme 5 momentov pre dezinfekciu rúk a to:

-          pred kontaktom s pacientom

-          pred septickými činnosťami

-          po kontakte s telovými tekutinami

-          po kontakte s pacientom

-          po kontakte s okolím pacienta

Cieľom ošetrovania pokožky rúk je zabránenie stratám vody z pokožky, udržať pokožku jemnú, pružnú a neporušenú. Odporúča sa v priebehu dňa podľa stavu pokožky použiť ošetrujúce krémy.

Kým v minulosti sme sa stretávali s drsným používaním kefiek pri predoperačnej príprave rúk, novela vyhlášky kefky neodporúča, maximálne na okolie nechtov, alebo len vyčistenie nechtov jednorazovou špachtlou. Chirurgická dezinfekcia rúk sa vykonáva len pred operačnými výkonmi.

Používanie ochranných rukavíc môžeme rozdeliť na používanie jednorazových sterilných rukavíc a jednorazových ochranných rukavíc.

Jednorazové sterilné rukavice sa používajú pri chirurgických výkonoch, pôrodoch, invazívnych rádiologických výkonoch, pri zabezpečení centrálneho venózneho a arteriálneho prístupu, pri zavádzaní močových katétrov a pri zabezpečovaní invazívnych vstupov do sterilných dutín a priestorov.

Jednorazové ochranné rukavice sa používajú pri riziku kontaktu rúk s biologickým materiálom, pri kontakte so sliznicami, porušenou kožou pacienta, ak je pacient infikovaný, pri epidémiách, pri zavádzaní a odstraňovaní i.v. katétrov, pri odbere krvi a biologickom materiáli, pri vyprázdňovaní podložných mís, močových fliaš, pri dezinfekcii zdravotníckych pomôcok, povrchov a pri manipulácii s použitou bielizňou a odpadom.

Kedy jednorazové ochranné rukavice nepoužívame?

-      pri meraní vitálnych funkcií, fyzikálnych vyšetreniach,

-      podávaní liekov a injekcií,

-      ošetrovaní očí, uší bez sekrécie,

-      rehabilitácii pacienta,

-      obliekaní, kŕmení a transporte pacienta,

-      manipulácii s čistou bielizňou,

-      telefonovaní, pri práci s dokumentáciou a počítačom.

Dôležité zásady používania rukavíc je zvoliť si správnu veľkosť rukavíc, zásadne nepudrovaných. Jeden pár rukavíc používať len na vyšetrenie jedného pacienta a nie viac ako na jeden zdravotný výkon. Rukavice je dôležité navliekať na suché ruky a bezprostredne pred činnosťou a po zvlečení rukavíc si ruky vydezinfikovať.

 

Autor: Mgr. Mária Krajčovičová - vrchná sestra operačného oddelenia

 

Infošnopky