Partner pre Váš pohybový aparát

Starostlivosť o amputovaného pacienta

Túžbou každého človeka je byť zdravý a žiť plnohodnotný život. Zdravie je najväčším darom. Ku kvalitnému životu patrí aj radosť z pohybu a dobrá kondícia, ale predovšetkým zdravie a život bez choroby či úrazu.

Úraz. Jedno slovo a veľa starostí. Prináša bolesť, útrapy. S drobnými úrazmi sa vysporiadame ľahko, ale väčšie a ťažšie úrazy prinášajú do života veľké komplikácie, dlhodobé liečenie ba aj trvalé následky. Jedným z najzávažnejších úrazových stavov je amputácia končatiny.

Amputácia je odstránenie končatiny alebo jej časti, najčastejšie ako výkon zachraňujúci život. Príčiny amputácie sú rôzne, ale spoločné majú jedno – amputácia vážne zasahuje do života pacienta aj jeho rodiny, ovplyvňuje jeho duševnú rovnováhu, pracovnú spôsobilosť, jeho zaradenie do spoločnosti, kultúrne a športové vyžitie.

Komplikácie chorôb, vrodené dispozície či následky úrazov riešené amputáciou končatiny privádzajú pacienta do ortopedicko-protetickej ambulancie ŠNOP, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v dvoch rovinách: prvý kontakt s pacientom a zabezpečenie kontinuálnej starostlivosti o pacientov po amputácii. Pacient po amputácii k nám prichádza na základe hlásenia o amputácii a následného predvolania či odporučenia od ošetrujúceho lekára a niekedy aj po vyhľadaní nášho pracoviska prostredníctvom internetu, či na doporučenie známych.

Pri prvej návšteve pacienta v ambulancii sa predpisuje privykacia protéza. Predpis protézy ovplyvňuje hojenie kýpťa, pričom je dôležitý tvar a dĺžka amputačného kýpťa, aby bolo možné protézu pripojiť k telu pacienta. Schopnosť pacienta začať využívať protézu čo najskôr po amputácii má významný vplyv na prekonanie fyzických a psychických problémov. U pacientov s aktívnym životom sa protéza stáva nástrojom na pokračovanie aktívneho života a úspešného zaradenia do spoločnosti. Aj pre pacientov v dôchodkovom veku je protéza nástrojom, ktorý im uľahčí prekonávanie problémov všedného dňa.

Privykacia protéza sa ako prvá poskytuje pacientovi na preklenutie obdobia do stabilizácie amputačného kýpťa. Privykacia protéza vyžaduje opakované úpravy vzhľadom na meniaci sa objem kýpťa a formovanie mäkkých tkanív. Doba aplikácie je individuálna, závisí od definitívneho tvaru kýpťa. Protéza sa indikuje a aplikuje na lôžkovom oddelení, kde sa vykoná celkové vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta a stanovenie funkčného režimu. Stanovenie funkčného pohybového režimu je dôležité pre ďalšie predpisovanie definitívnych protéz.

Účelom hospitalizácie pacienta po amputácii je prevzatie protézy, resp. opravy a úpravy protézy, oboznámenie pacienta s technickými parametrami, možnosťami plného využitia aplikovanej protézy, ako aj edukácia pacienta v nácviku stoja a chôdze s protézou a barlami po rovine aj po schodoch a nerovných povrchoch. Nevyhnutnou súčasťou edukácie je aj starostlivosť o kýpeť a správne používanie oporných pomôcok.

Privykacia protéza sa predpisuje 6 až 8 týždňov po amputácii, ak je dobre zhojená rana a formovaný kýpeť.

Pacient je po vyšetrení na ambulancii následne odporučený na pracovisko NEOPROT za účelom odobratia základných mier na zhotovenie protézy.

I. definitívna protéza sa aplikuje sa po stabilizácii celkového i lokálneho stavu pacienta, ak najmenej ½ roka nie sú viditeľné zmeny. Typ tejto protézy sa predpisuje po celkovom vyhodnotení zdravotného stavu a v prípade zmeny zdravotného stavu sa opakovane stanoví. Predpisuje sa približne po 3 – 4 mesiacoch od aplikácie privykacej protézy.

Opakované definitívne vyhotovenie sa pacientovi aplikuje v rámci režimu, do ktorého bol zaradený, prípadne môže byť preradený do iného režimu v súlade s aktuálnou zmenou zdravotného stavu. Nárok na vyhotovenie opakovanej definitívnej protézy vzniká raz za 5 rokov. Počas tohto obdobia má pacient nárok na úpravu protézy 2x ročne a na opravu protézy 1x ročne.

 

Rozvoj moderných technológií v oblasti protetiky uľahčuje kompenzáciu handicapu a tým umožňuje človeku nielen znovu normálne fungovať, ale aj opätovne sa zaradiť do spoločenského, rodinného a pracovného života.

Autor: Edita Štefániková - sestra ambulantného oddelenia

 
Amputovaný pacient