Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Centrum skoliotického pacienta

 

Čo je to skolióza? Prečo Vaše dieťa musí nosiť korzet?

Skolióza je chorobné vychýlenie chrbtice. Skolióza postihuje ľudí všetkých vekových skupín, no najviac deti v školskom veku. Najčastejšie sa prejaví v detstve, vo veku 10 až 18 rokov. Pacienti v začiatkoch tohto ochorenia neudávajú žiadne ťažkosti a miernu deformáciu ani nevnímajú. Pri zhoršenej deformácii chrbta, udávajú občasné bolesti po záťaži, alebo únavu po dlhšom sedení alebo státí.

Výber liečebných postupov závisí od stupňa zakrivenia chrbtice. Najdôležitejšia je včasná diagnostika. Časť z pacientov bude musieť podstúpiť korzetovú terapiu, prípadne operáciu. Pri menšom zakrivení, sa odporúča
liečebný telocvik, zameraný na uvoľnenie a strečing skrátených svalov, posilnenie svalového korzetu, hlavne brušného a medzilopatkového svalstva.

Naša nemocnica Vám ponúka na jednom mieste starostlivosť v skoliotickej ambulancii našim lekárom.
Skoliotická ambulancia

Ako sa k nám dostanete?
V našej nemocnici máme zavedený objednávací systém na všetky ambulancie.
Objednávací systém

Čo Vám ponúkame ďalej?
Ponúkame Vám rehabiltáciu - cvičenia s fyzioterapeutom priamo v našej budove.
Rehabilitácia

Režimové opatrenia pri skolióze

Nevyhnutnou súčasťou liečby pacienta so skoliózou je dodržiavanie režimu skoliotika, ktorý máme nastavený pre deti, ktoré nosia ortézu a deti, ktoré ortézu nosiť nemusia. 

REŽIM PRE PACIENTA, KTORÝ MÁ INDIKOVANÉ NOSENIE ORTÉZY


1. Nosenia ortézy je vždy na základe  rozhodnutia lekára a to v režime:

 • Celodennom – 22 hod. denne, z toho cca 1 – 1,5 hod. je na cvičenie a 0,5 – 1 hod. na osobnú hygienu. V ortéze je nutné aj spávať.
 • Prerušovanom – pacient nosí ortézu niekoľko hodín denne, tiež v nej aj spáva.
 • Nočnom – pacient v ortéze spáva, cez deň ju nepoužíva.

 

 Vo všetkých troch prípadoch je potrebné cvičenie v ortéze aj bez ortézy.

 

 Po odovzdaní prvej ortézy je privykanie na ňu postupné – počas jedného týždňa (max. 10 dní) je potrebné stále zvyšovať dobu jej aplikácie (nosenia) – najskôr na 1 – 2 hod., potom ortézu zložiť na niekoľko hodín, znova nasadiť na 1 – 2 hod. Tento režim opakovať, postupne zvyšovať dobu nosenia a skracovať dobu bez ortézy – až do dosiahnutia lekárom stanoveného režimu. V prípade objavenia sa odierok, pľuzgierov alebo zaparenín na pokožke pod korzetom, je potrebná kontrola v našej nemocnici v ambulancii lekára. Tlak korzetu na telo (spočiatku môže byť nepríjemný) nie je dôvodom na zloženie korzetu, či na kontrolu v ambulancii.


2. Rehabilitačné cvičenia v korzete:

 


 • Dychové - zamerané na zvyšovanie objemu pľúc,  zlepšovanie ich ventilácie a pohyblivosti hrudníka. Je to predovšetkým nácvik špecifického dýchania (v trvaní najmenej 5 min. 3x denne). Cvičenie spočíva v tom, že pacient sa snaží urobiť nádych do otvorov v korzete a pri výdychu sa snaží odťahovať od tlakových pelôt v korzete.
 • Polohovacie - t.j. aktívne sa odťahovať od pelôt v korzete a vtláčanie do protiľahlých voľných priestorov (3 – 5 min. najmenej 3x denne). Tieto cviky je vhodné robiť pred veľkým zrkadlom.

 

 3. Rehabilitačné cvičenia bez korzetu:

   

 • Kondičné - zamerané na zmiernenie a odstraňovanie svalovej nerovnováhy pohybového systému, na posilnenie svalstva chrbta a brucha (zhruba 20 min. 2x denne). Balančno-stabilizačné cvičenia.
 • Polohovacie - podkladanie vyklenutých častí trupu pri ľahu na boku (napr. zloženou plachtou, uterákom a pod.).
 • Dýchacia gymnastika s dôrazom na hrudné a bráničné dýchanie v kaudálnom postavení hrudníka.

Všetky rehabilitačné cvičenia je potrebné vykonávať presne podľa inštruktáže odborného rehabilitačného pracovníka (lekára, či fyzioterapeuta).

 

 4. Odľahčovanie chrbtice:

   

 • Oslobodenie od nosenia a dvíhania bremien, dlhých pochodov (nad 5 – 10 km, podľa veku pacienta). V rámci odporučenia dve sady kníh (jedna sada doma a druhá v škole).
 • Oslobodenie od telesnej výchovy a dlhých pochodov.

 

 5. Ďalej je vhodné:

   

 • plávanie 1 – 2x týždenne 1 hod.,
 • polohovanie, t.j. podkladanie vyklenutých častí trupu pri ľahu na boku (napr. zloženou plachtou, uterákom a pod.) a zotrvanie v tejto polohe 20 – 40 min. minimálne 2x denne – napr. pri čítaní, pozeraní televízie a pod.,
 • učenie a čítanie v ľahu na chrbte alebo na bruchu, polohovanie na skoliotickom kline,
 • koordinačné cvičenia (lopty, úsečový vankúš), dynamizácia sedu (PC vankúš, fit lopta).

 

6. U pacienta je potrebné 1x za jeden až dva mesiace zmerať telesnú výšku a hmotnosť, údaje zaznamenať a predložiť lekárovi pri kontrole. Nevyhnutnou súčasťou takto nastavenej liečby pacienta so skoliózou je aj starostlivosť ortopedickými technikmi z protetickej firmy, ktorí zhotovia ortézu na mieru.

REŽIM PRE PACIENTA, KTORÝ NENOSÍ ORTÉZU

 

 1.Rehabilitačné cvičenia:

   

 • Kondičné, zamerané na zmiernenie a odstraňovanie svalovej nerovnováhy pohybového systému, na posilnenie svalstva chrbta a brucha (zhruba 20 min. 2x denne). Balančno-stabilizačné cvičenia.
 • Polohovacie, t.j. podkladanie vyklenutých častí trupu pri ľahu na boku (napr. zloženou plachtou, uterákom a pod.).
 • Dýchacia gymnastika s dôrazom na hrudné a bráničné dýchanie v kaudálnom postavení hrudníka

 

 Všetky rehabilitačné cvičenia je potrebné vykonávať presne podľa inštruktáže odborného rehabilitačného pracovníka (lekára, či fyzioterapeuta).

   

 

 
2. Odľahčovanie chrbtice:

   

 • Oslobodenie od nosenia a dvíhania bremien, dlhých pochodov (nad 5 – 10 km, podľa veku pacienta). V rámci odporučenia dve sady kníh (jedna sada doma a druhá v škole).
 • Obmedzenie cvičení a hier, kde je chrbtica zaťažovaná výskokmi (gymnastika, volejbal, basketbal, hádzaná, beh a pod.) a dlhým pochodom.

 

 3. Ďalej je vhodné:

   

 • plávanie 1 – 2x týždenne 1 hod.
 • polohovanie, t.j. podkladanie vyklenutých častí trupu pri ľahu na boku (napr. zloženou plachtou, uterákom a pod.) a zotrvanie v tejto polohe 20 – 40 min. minimálne 2x denne – napr. pri čítaní, pozeraní televízie a pod.
 • učenie a čítanie v ľahu na chrbte alebo na bruchu, polohovanie na skoliotickom kline
 • koordinačné cvičenia (lopty, úsečový vankúš), dynamizácia sedu (PC vankúš, fit lopta)

 

4. U pacienta je potrebné 1x za jeden až dva mesiace zmerať telesnú výšku a hmotnosť, údaje zaznamenať a predložiť lekárovi pri kontrole.


Čo nenájdete nikde inde?
Počas letných prázdnin organizujeme pre deti od 6 do 18 rokov obľúbené skoliotické pobyty.
Skoliotické pobyty

Prilohy: