Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Ambulantné oddelenie

 

Na špecializovaných ambulanciách poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s problémami oporno pohybového aparátu - napr. bolesť chrbta, kolena, päty a pod. s následnou možnosťou liečby na rehabilitačnom, operačnom a lôžkovom oddelení.  V priestoroch oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie.

Na ambulantné vyšetrenia je potrebné sa objednať. Vzhľadom na platnú legislatívu Vás žiadame, aby ste si na vyšetrenia na našich špecializovaných ambulanciách priniesli:

  • Výmenný lístok od obvodného lekára
  • Zdravotnú dokumentáciu, lekársku správu od odosielajúceho lekára, RTG dokumentáciu, ev. popis RTG.
  • Inú zdravotnú dokumentáciu v súvislosti so základným ochorením.
  • Preukaz poistenca , občiansky preukaz na doplnenie administratívnych údajov.

 
Súvisiace odkazy: Ambulantná starostlivosť v odbore ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, všeobecné lekárstvo, anestéziológia a RTG vyšetrenia alebo hľadajte viac Ambulantná starostlivosť v odbore ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, všeobecné lekárstvo, anestéziológia a RTG vyšetrenia
Lôžkové oddelenie - Zdravotná starostlivosť na lôžku v odbore ortopedická protetika, amputovaní pacienti, skoliotické pobyty, revitalizačné pobyty

Lôžkové oddelenie

Na lôžkovom oddelení hospitalizujeme pacientov s ortopedicko-protetickými problémami na základe odporúčania lekára ŠNOP.   V priestoroch oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie. Liečbu je možné absolvovať aj na vlastnú žiadosť ako samoplatca - zabezpečujeme aj dvojfázovú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu. Pacienti ... ...

Kontakty - Kontaktné údaje

Kontakty

Vaše postrehy,   námety na zlepšenie, pripomienky príp. sťažnosti zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na sekretariat@snop. sk . Vaše podnety v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na podnety@snop. sk . Radi uvítame každú spätnú väzbu , aby sme mohli skvalitniť naše služby pre Vás a aby ste odchádzali z našej nemocnice ... ...

O nemocnici - Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

O nemocnici

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ďalej ŠNOP) ... ... WiFi internetové pripojenie.   V nemocnici poskytujeme: ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť, rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia a gynekológia, vzdelávaciu činnosť ... ...