Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Úhrada poplatkov

 
Úhrady za služby v zmysle cenníka sú prijímané výhradne na recepcii nasledovne:
 
PokladňaPracoviskoPlatbyPokladničné hodiny
Pokladňa č. 1Recepcia poradcu pre klienta – prízemiePlatby súvisiace so ZS
a rekondíciami
7,00 - 15,00
Pokladňa č. 1Recepcia Centra zdravia – prízemiePlatby za rekondičné aktivity 15,00 - 20,00
Pokladňa č. 2Recepcia FRO - prízemiePlatby spojené s poskytovaním
ZS na rehabilitačnom pracovisku
 7,00 - 15,00
Pokladňa č. 3Recepcia ambulancie – 2. poschodiePlatby spojené s poskytovaním
ZS na ambulanciách, RTG, lôžkovom a operačnom oddelení
 7,00 - 15,00

Pacient po zaplatení príslušného poplatku za výkony a služby v pokladni dostane blok z registračnej pokladne (RP).
 
Pacient pri ukončení hospitalizácie zaplatí príslušný poplatok v pokladni č. 3. Pacientovi bude vydaný 2xblok z RP. Jedno vyhotovenie bloku odovzdá na LO, na základe ktorého mu bude vydaná prepúšťacia správa, príp. iné dokumenty súvisiace s hospitalizáciou.