Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Objednávanie na rehabilitačné procedúry

 
Objednávanie na procedúry
osobne  - 8 - 15 hod na prízemí ŠNOP 
Kontakt v prípade preobjednania alebo zrušenia procedúr:
osobne- 8 - 15 hod na prízemí ŠNOP, elektronicky: rehabilitacia@snop.sk
STORNO PODMIENKY
  • v prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúr neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421908758842. V prípade, že tak neurobíte, prepadnutý termín Vám bude spoplatnený sumou 3€ pri najbližšom termíne RHB procedúry. Pri nedostavení sa na dve RHB procedúry Vám budú všetky zostávajúce termíny zrušené. Neospravedlnenou účasťou na RHB procedúrach blokujete poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom.

  • v prípade nezaplatenia Vám termíny procedúr budú zrušené do 3 dní od dátumu prvej naplánovanej procedúry
  • pacient v prípade preobjednania viac ako jednej RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. Preobjednanie na vlastnú žiadosť pacienta je  spoplatnené podľa platného cenníka ŠNOP sumou 2,50€.
Lekársky predpis na RHB procedúry zostavený lekárom FBLR je platný 1 mesiac. Po uplynutí doby je potrebný nový lekársky predpis od lekára FBLR.
V súlade s novelou zákona č. 577/2004 Z.z. od 1.7.2015 sú pacienti objednávaní na:
  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na FRO pracoviskách, ktorú máme zazmluvnenú so zdravotnou poisťovňou,  na konkrétny deň bez poplatku.  Poradie pacientov na danom pracovisku určuje fyzioterapeut.
  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na FRO pracoviskách, ktorú nemáme zazmluvnenú so zdravotnou poisťovňou– masáže, mäkké techniky, individuálna LTV. Poplatky sú uvedené v cenníku pre samoplatcov.
  • na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia, máte možnosť požiadať recepčnú o zostavenie individuálneho rozpisu rehabilitačných procedúr. Zostavenie rozpisu je spoplatnené sumou 12,00 € (maximálne 10 procedúr). Táto služba spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.
  • na základe Vášho rozhodnutia, máte možnosť vybrať si fyzioterapeuta, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená sumou 3 eur a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu fyzioterapeuta a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.
Súvisiace odkazy: objednávanie na zdravotnú starostlivosť, rehabilitácia alebo hľadajte viac objednávanie na zdravotnú starostlivosť, rehabilitácia
Ambulantné oddelenie - Ambulantná starostlivosť v odbore ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, všeobecné lekárstvo, anestéziológia a RTG vyšetrenia

Ambulantné oddelenie

Na špecializovaných ambulanciách poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s problémami oporno pohybového aparátu - napr. ... ... päty a pod. s následnou možnosťou liečby na rehabilitačnom , operačnom a lôžkovom oddelení . ... ... oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie. Na ambulantné vyšetrenia je potrebné sa objednať . Vzhľadom na platnú legislatívu Vás žiadame, aby ...

Objednávanie na redukčný kurz - Objednávanie na redukčný kurz

Objednávanie na redukčný kurz

V prípade záujmu o redukčný kurz je  potrebné vyplniť formulár. ###form### ...

O nemocnici - Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

O nemocnici

... je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. V roku 2013 ... ... bezplatné WiFi internetové pripojenie.   V nemocnici poskytujeme: ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť, rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej ...