Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Vyhľadávanie - Dotazniky Spokojnosti Reakcie Pacientov

 
Na Vašom názore nám záleží - dotazníky spokojnosti reakcie pacientov

Na Vašom názore nám záleží

Vaše podnety, pripomienky a spätné väzby, ktoré nám nechávate, nám pomáhajú na našej ceste pomoci ľuďom. Ďakujeme za pripomienky, ktoré nám nechávate v dotazníkoch spokojnosti . Každému jednému venujeme osobitnú pozornosť. Mnohé z nich sme zapracovali do každodenného chodu našej nemocnice, aby sme skvalitnili naše služby. So všetkými pripomienkami a podnetmi sa zaoberáme. Niektoré ... ...

2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO) Názov: Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO) Predmet: Predmetom zákazky poskytnutie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia vrátanne dopravyna miesto určenia a likvidácie stravy. Druh: Podlimitná zákazka Zverejnené: Vestník verejného obstarávania č. 191/2014 dňa 1. 10. 2014 zn. 23142 ... ...

Pády pacientov

Pády pacientov

PÁDY V našej nemocnici je každý pacient poučený pri prijatí na lôžkové oddelenie ohľadom prevencie pádov. Prevencia pádov. Pády sledujeme: ...

Ohlasy pacientov

Ohlasy pacientov

  Chcem poďakovať p. doktorovi Mudr. Martin Polóni za poskytovanie služieb pri riešení môjho zdravotného stavu. S pozdravom a vyjadrením vďaky pacientka E. R. ...

2013 - Verejné obstarávanie - strava

2013 - Verejné obstarávanie - strava

Názov: Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n. o. Predmet: Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov lôžkového oddelenia Druh: Podlimitná zákazka Zverejnené: Vestník č. 91/2013 - 11. 5. 2013 Víťaz: Katarína Ábelová ...

Identifikácia pacienta

Identifikácia pacienta

Zaujímame sa o vás a rešpektujeme Vás tým, že máme stanovené postupy na zisťovanie totožnosti pacienta (identifikácia - otázka na meno a priezvisko, kontrola štítkov). identifikujeme pacientov vždy pred podaním liekov, krvi, pred odberom vzorky na laboratórne vyšetrenie, pred operačným zákrokom a pod. identifikujeme pacientov vždy pred vyšetrovacími a liečebnými výkonmi. ...

Hospitalizácia amputovaných pacientov - Amputovaný pacient a  hospitalizácia

Hospitalizácia amputovaných pacientov

Účelom hospitalizácie je prevzatie protézy, resp. opravy a úpravy protézy, oboznámenie pacienta s technickými parametrami, možnosťami plného využitia aplikovanej protézy, pri procesorom riadených protézach s možnosťou používania funkčných režimov ako i s technikou ich nastavovania. ...

Liečebné pobyty na základe ordinácie lekára - Ponuka liečebných pobytov  - platba cez poisťovňu

Liečebné pobyty na základe ordinácie lekára

... programu  Určenie doliečovací pobyt pri preberaní zložitej ortopedickej pomôcky pre pacientov, ktorí preberajú zložitú ortopedickú pomôcku  (ortéza, ... ... s lekárom a technikom; liečebný pobyt klienta po amputácii pre pacientov, ktorým je potrebné stanoviť funkčnú klasifikáciu ich možností ... ..., ktorý druh protézy je pre pacienta vhodný; pre pacientov, ktorí po prevzatí protézy potrebujú ...

Systém kvality

Systém kvality

... pre pacientov/klientov a zamestnancov poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s prednostným zameraním na pacientov a  klientov s  problémami oporno-pohybovej sústavy a dosahovať vysokú mieru ... ... font-family:"Calibri", sans-serif;} poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na pacientov a klientov s  problémami oporno-pohybovej sústavy a ...

Hospitalizácia amputovaných pacientov - Hospitalizácia amputovaných pacientov - lôžkové oddelenie

Hospitalizácia amputovaných pacientov

Dĺžka hospitalizácie amputovaných pacientov: indikovaná lekárom v závislosti od účelu hospitalizácie (3-12 dní). Účel hospitalizácie: prevzatie protézy resp. opravy a úpravy protézy, oboznámenie pacienta s technickými parametrami, oboznámenie s možnosťami plného využitia aplikovanej protézy, pri procesorom riadených protézach oboznámenie s možnosťou používania funkčných režimov ako i ... ...