Partner pre Váš pohybový aparát

Trakcie

  • trakčná liečba je pasívna liečebná metóda prerušovaného alebo kontinuálneho ťahu - cielená na krčnú alebo driekovú chrbticu,
  • prebieha na trakčnom ležadle s trakčnou jednotkou,
  • ťah je presne a individuálne dózovaný podľa tolerancie pacienta v úľavových polohách.
 
Videá