Partner pre Váš pohybový aparát

Podologické centrum

  • komplexná diagnostika,
  • prevencia,
  • konzervatívna, protetická, rehabilitačná a operačná liečba porúch, vád a ochorení nohy.
 
Videá