Partner pre Váš pohybový aparát

Masáže

Klasická masáž

 • predstavuje systém hmatov, ktoré majú liečebné zameranie,
 • cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný proces a ním vyvolané zmeny, prípadne predchádzať vzniku chorôb.

Reflexná masáž

 • využíva manuálny liečebný zásah na povrchu tela,
 • ovplyvňuje reflexne vyvolané zmeny na koži, v podkožnom tkanive, na fascii, vo svale a na okostici,
 • podáva sa na základe odporučenia od lekára.

Lymfodrenážna masáž

 • predstavuje špeciálny typ masáže, ktorá sa indikuje najmä pri lymfedémoch spôsobených poruchou činnosti lymfatického systému,
 • cieľom je prečistenie a rozprúdenie lymfatického systému v tele,
 • podáva sa na základe odporučenia od lekára.

Mäkké techniky

 • predstavujú najjemnejšiu formu masáže,
 • cieľom je uvoľnenie kože a podkožia,
 • vyhľadávanie a odstraňovanie bolestivých bodov vo svaloch.
 
Videá