Partner pre Váš pohybový aparát

Rehabilitácia u amputovaného pacienta

 • prebieha dvojfázovo (doobeda aj poobede), kladie sa veľký dôraz na aktuálny zdravotný stav,
 • cvičí sa v telocvični s pomôckami( theraband, overball, fitlopty, bosu, redcord.. atď.),
 • cievny tréning,
 • nácvik postoja, vertikalizácie, balančné cvičenia,
 • škola chôdze sa učí v bradlovom chodníku, na nestabilných plošinách, na schodoch, s prekážkami a s pomôckami (G- aparát, 4-bodové chodítko, nemecké a francúzske barle),
 • využitie programu Dartfish pomocou nahratého videa z iPadu na presné analyzovanie a diagnostikovanie silných a slabých stránok pacienta,
 • nácvik presunov,
 • uvoľňovanie a mobilizácia jazvy,
 • nácvik bežných denných činností- seba obslužnosti a sebestačnosti,
 • inštruktáž bandážovania,
 • nácvik nasadzovania a manipulácia s protézou,
 • starostlivosť o  kýpeť a protézu.

Rehabilitácia

Zároveň sa o Vás stará ortopedický technik z firmy Neoprot, ktorý sa snaží pomôcku upraviť tak, aby bola čo najlepšie prisposobená na každodenné použite.
Neoprot

V prípade, že potrebujete urobiť korekciu na kýpti, je Vám k dispozícii naše operačné oddelenie.
Operačné oddelenie

 

Galéria