Partner pre Váš pohybový aparát

Priebeh vyšetrenia pacienta po amputácii končatiny

Čo si so sebou prinesiete?

 • ­kartu poistenca,
 • ­prepúšťaciu správu  z nemocnice,
 • ­lekárske správy od lekárov, ktorých pravidelne navštevuje (internista, kardiológ, diabetológ,  cievny chirurg, neurológ).

Čo sa v ambulancii bude diať?

Počas návštevy  pacientovi:

 • ­sú predpísané pomôcky ako protéza, barle, bavlnené pančuchy, silikónový návlek,
 • ­je vystavený preukaz amputovaného pacienta,
 • je predpísaná žiadosť o hospitalizáciu a rehabilitáciu.

Pacient je poučený o:

 • ­dôležitosti formovania kýpťa a správnom bandážovaní,  
 • možnosti dohodnúť sa na praktickom skúšaní aj v spolupráci s rodinným príslušníkom,          
 • hygienickom režime kýpťa,
 • ­procese preberania protézy v spolupráci s firmou, ktorá protézu vyhotovuje,
 • ­hospitalizácii,
 • ­význame stanovenia  FRPP (funkčný režim pohybu) – čo vedie k možnosti  mať čo najkvalitnejšiu protézu,
 • ­nácviku chôdze a rehabilitácii.

Pacientovi  sa poskytuje ďalšia starostlivosť:

 • ­predpis opráv a úprav,       
 • vedenie presnej evidencie, čím sa zamedzí dvojitému predpisu a problémom s poisťovňou,
 • ­poskytovanie RHB formou hospitalizácie,
 • ­poskytovanie informácií o novinkách v rámci ortopedickej protetiky.

Dostanete aj propagačný materiál, v podobe rád a odporúčaní pre amputovaného pacienta. 
Brožúra pre amputovaného pacienta

 

Galéria