Partner pre Váš pohybový aparát

Na čo má pacient po amputácii ešte nárok?

  • pacienti majú nárok na protézu,
  • ­u pacientov, kde by nácvik chôdze o barlách mohol zhoršiť ich celkový stav sa predpisuje kozmetická protéza – epitéza,
  • ­po prvej protéze (privykacej), po stabilizácii tvaru kýpťa, možno predpísať pacientovi ďalšiu protézu (definitívnu),
  • ­ďalšie protézy predpisuje pacientovi odborný lekár podľa potreby pacienta a preskripčného intervalu v súlade s vestníkom MZ SR,
  • ­u detí sa môže protéza predpisovať v skrátenej lehote,
  • ­pacient má nárok na predpis kýpťových návlekov v počte 8 na každú amputovanú končatinu na jeden kalendárny rok,
  • ­na predpis ortopedickej obuvi má amputovaný pacient nárok iba vtedy, ak na zachovanej končatine je deformita takého stupňa, že spĺňa indikačné kritériá na predpis ortopedickej obuvi,
  • obojstranne amputovaní pacienti, ale i jednostranne amputovaní pacienti, ktorí neboli schopní sa naučiť chodiť na protézach, používajú invalidné vozíky.

Na nácvik pomôcky je ideálne absolvovať pobyt na lôžkovom oddelení.

 

Galéria