Partner pre Váš pohybový aparát

Hospitalizácia

Počas hospitalizácie sa vykoná aj niekoľko testov na posúdenie Vašich schopností:

TESTY:

1.     STUPEŇ SEBAOBSLUŽNOSTI

  • testuje sa presun na invalidný vozík, sprchovanie, osobná hygiena, obliekanie a iné denné činnosti. 

2.     TEST POSTAVENIA SA A STOJA

  • testuje sa v sekundách koľko pacient ustojí bez opory, s barlami alebo inou oporou. 

3.     TEST CHODZE

  • sa vykonáva v 1. deň, resp. na 2. deň hospitalizácie – zapíše sa koľko metrov prejde pacient. 

V posledný deň hospitalizácie sa test zopakuje.

Počas hospitalizácie sa o Vás, okrem lekára a sestry, stará aj fyzioterapeut na Fyziatricko - rehabilitačnom oddelení.

 

Galéria