Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

 
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO)

Názov:Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO)
Predmet:Predmetom zákazky poskytnutie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia vrátanne dopravyna miesto určenia a likvidácie stravy.
Druh:Podlimitná zákazka
Zverejnené:Vestník verejného obstarávania č.191/2014 dňa 1.10.2014 zn. 23142 - WYS
Víťaz:CITY GASTRO, s.r.o.
Súvisiace odkazy: Verejné obstarávanie, strava, zdravotnícke zariadenie alebo hľadajte viac Verejné obstarávanie, strava, zdravotnícke zariadenie
2013 - Verejné obstarávanie - strava

2013 - Verejné obstarávanie - strava

Názov: Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n. o. Predmet: Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov lôžkového oddelenia Druh: Podlimitná zákazka Zverejnené: Vestník č. 91/2013 - 11. 5. 2013 Víťaz: Katarína Ábelová ...

Verejné obstarávanie - profily

Verejné obstarávanie - profily

Profil Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Profil Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. na stránke Elektronického kontraktačného systému. ...

Verejné obstarávanie - Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa ŠNOP Bratislava, n. o. je v  zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona. Podrobné informácie týkajúce ... ...