Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

ŠNOP - o nemocnici - Pracovne Prilezitosti - vyhľadávanie

 
Pracovné príležitosti - Pracovné príležitosti
Plávanie pre deti - Hydrokinezioterapia na podporu zdravého vývinu

Plávanie pre deti

ŠNOP na základe dlhoročných skúseností  ponúka rodičom  plávanie detí počas víkendov aj počas pracovných dní.  Všetky kurzy sú vedené fyzioterapeutmi so znalosťami v problematike správneho vývinu dieťaťa. Kurzy prebiehajú v bazéne (hĺbka 1, 45 m),   v bazéne prebieha  kontinuálna filtrácia, s pravidelnými odbermi vzoriek vody. Odbery sú certifikované a pravidelne ... ...

Platba za jednodňovú zdravotnú starostlivosť - Platba za výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Platba za jednodňovú zdravotnú starostlivosť

V prípade platieb za jednodňovú zdravotnú starostlivosť môžete postupovať aj týmto spôsobom: úhrady zasielať na číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX. VS: 600. úhradu realizovať minimálne štyri  pracovné dni pred operáciou, ako variabilný symbol uviesť rodné číslo pacienta, do poznámky ( správy pre prijímateľa) uviesť meno pacienta, v deň operácie ... ...

Ekologické a bezpečnostné zásady

Ekologické a bezpečnostné zásady

STRUČNÉ ZÁSADY EKOLOGICKÉHO SPRÁVANIA V NEMOCNICI ŠNOP 1. Separácia odpadu – umožní opätovné využívanie a šetrenie prírodných surovín. 2. Nebezpečný odpad likvidujeme v súlade s Programom odpadového hospodárstva. 3. Nevyhadzovať odpad na zem. 4. Šetrenie ... ... pracoviskách. 5. Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie. ZAMESTNANCOM A KLIENTOM NEMOCNICE SA ZAKAZUJE: 1. ... ...

Oslávili sme 10.narodeniny

Oslávili sme 10.narodeniny

  Vážení klienti,   v roku 2014 oslávila naša nemocnica ŠNOP 10. výročie pôsobenia ako Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. Pri tejto príležitosti sme pre pripravili narodeninové ceny pre rekondičné aktivity počas celého leta. Vo fotogalérii si môžete pozrieť ako to u nás vyzeralo. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o našej histórii, ... ...

DARTFISH - videoanalýza chôdze - Snímacie zariadenie – videoanalýza chôdze

DARTFISH - videoanalýza chôdze

Zariadenie , , DARTFISH“ - Snímacie zariadenie – videoanalýza chôdze klientov Pred vybavením s pomôckou Okamžitá informácia o celkovej chôdzi klienta bez ortotického/protetického vybavenia, rýchlosť chôdze, vykonávanie kompenzačných pohybov, chôdza s adjuvatikami. Po ... ... cvičení (držanie tela, tempo chôdze, následné pracovné začlenenie. . ). Možnosť podrobnejšie alyzovať ... ...

Chcete byť náš PACIENT alebo KLIENT?

Chcete byť náš PACIENT alebo KLIENT?

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie ŠNOP poskytuje služby ľuďom s rôznymi poruchami a ochoreniami pohybového ústrojenstva a rôznych vekových kategórií. Pacientov neustále pribúda, je to výsledok životného štýlu, akým žijeme - málo pohybu, veľa stresu, nevhodná strava ... ... od 3 mesiacov veku. Kto nemá čas cez pracovné dni, môže sa zúčastniť našich víkendových kurzov: SM ... ...

Pacientsky orientovaná nemocnica - Informácie o zavedenom systéme kvality v nemocnici

Pacientsky orientovaná nemocnica

Od roku 2007 je v nemocnici zavedený systém manažérstva kvality. V roku 2010 nemocnica obhájila integrovaný manažérsky system (IMS), v roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a v súčasnosti,   dňa 5. 10. ... ... profesionalita, spokojnosť, environmentálne cítenie a bezpečné pracovné prostredie. Základná stratégia rozšírenie palety výkonov v ambulantnej ... ...

Darujme si pomoc - Informácie o možnostiach podpory nemocnice,2 % z daní

Darujme si pomoc

Nemocnica ŠNOP Bratislava, n. o. sa každodennou svojou činnosťou snaží zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov.   Napriek vysokému pracovnému nasadeniu nášho kolektívu lekárov a zdravotníckych pracovníkov  je našou úlohou prinavracať zdravie svojím pacientom, okrem toho sa zameriavame aj na modernizáciu nášho technického a prístrojového ... ...

Hygiena rúk

Hygiena rúk

line-height:115%"> VÝSLEDKY STEROV Z PROSTREDIA NEMOCNICE Regionálny úrad vykonáva námatkovo 1x ročne stery z jednotlivých plôch v nemocnici a podľa potreby, resp. minimálne 1x ročne uvedené stery vykonáva epidemiologická sestra. text-align:justify;line-height:115%"> PREŠKOLENIE PERSONÁLU V OBLASTI HYGIENY RÚK Každoročne prebieha v našej nemocnici praktické preškolenie personálu ... ...