Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Na Vašom názore nám záleží

 


Vaše podnety, pripomienky a spätné väzby, ktoré nám nechávate, nám pomáhajú na našej ceste pomoci ľuďom.

Ďakujeme za pripomienky, ktoré nám nechávate v
dotazníkoch spokojnosti. Každému jednému venujeme osobitnú pozornosť. Mnohé z nich sme zapracovali do každodenného chodu našej nemocnice, aby sme skvalitnili naše služby.
So všetkými pripomienkami a podnetmi sa zaoberáme. Niektoré nie sme schopní realizovať či už z kapacitných dôvodov alebo z priestorových či finančných dôvodov.Súvisiace odkazy: dotazníky spokojnosti reakcie pacientov alebo hľadajte viac dotazníky spokojnosti reakcie pacientov
2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

2015 - Verejné obstarávanie - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov

Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO) Názov: Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO) Predmet: Predmetom zákazky poskytnutie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia vrátanne dopravyna miesto určenia a likvidácie stravy. Druh: Podlimitná zákazka Zverejnené: Vestník verejného obstarávania č. 191/2014 dňa 1. 10. 2014 zn. 23142 ... ...

Pády pacientov

Pády pacientov

PÁDY V našej nemocnici je každý pacient poučený pri prijatí na lôžkové oddelenie ohľadom prevencie pádov. Prevencia pádov. Pády sledujeme: ...

Ohlasy pacientov

Ohlasy pacientov

  Chcem poďakovať p. doktorovi Mudr. Martin Polóni za poskytovanie služieb pri riešení môjho zdravotného stavu. S pozdravom a vyjadrením vďaky pacientka E. R. ...