Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Pacientsky orientovaná nemocnica

 
Pacientsky orientované zdravotníctvo, podľa slov bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, by malo byť postavené na štyroch pilieroch ľudské zdroje a proklientský prístup, vybavenie - wifi, manažment pacienta (objednávanie)..., vizuál nemocníc a hygienický štandard.V našej nemocnici v spolupráci s Vami rozvíjame všetky štyri piliere.
Súvisiace odkazy: integrovaný manažérsky systém, zdravotníctvo, kvalita, EFQM, CAF alebo hľadajte viac integrovaný manažérsky systém, zdravotníctvo, kvalita, EFQM, CAF
Integrovaný systém manažérstva kvality - Integrovaný systém manažérstva kvality

Integrovaný systém manažérstva kvality

... stanovený, zdokumentovaný, udržiavaný a cieľavedome zlepšovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS). Najdôležitejším zámerom manažmentu nemocnice a zároveň cieľom ... ... V súčasnosti je nemocnica držiteľom týchto certifikátov: 1. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 2. Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015 3. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany ...

Model CAF

Model CAF

... sa zapojili do Národnej ceny SR za kvalitu v modeli CAF, aby sme zhodnotili, či nás podnety ... ... výnimočného zdravotníckeho zariadenia pre pacienta i zamestnanca. Model CAF je spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) je nástrojom na samohodnotenie určený pre ... ... víťazom v kategórii iných organizácií verejného sektora v modeli výnimočnosti CAF. Bližšie info: Normal ...

Ocenenie nemocnice za kvalitu - Ako prvá nemocnica na Slovensku sme získali Národnú cenu SR za kvalitu

Ocenenie nemocnice za kvalitu

Dovoľte nám, informovať Vás o úspechu Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. , ktorá na základe výsledkov 14. ročníka ... ... víťazom v kategórii iných organizácií verejného sektora v modeli výnimočnosti CAF. V poradí 14. ročník súťaže Národná ... ... ktoré prezentovali prostredníctvom implementácie vybraného modelu kvality (model výnimočnosti EFQM alebo model CAF). ...