Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

ŠNOP - o nemocnici - Podnety V Zmysle Zakona Nr Sr C 307 2014 O Spolocnosti O Nas - vyhľadávanie

 
Podnety v zmysle Zákona NR SR č. 307/2014

Podnety v zmysle Zákona NR SR č. 307/2014

... finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorý z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona ...

Kontakty - Kontaktné údaje

Kontakty

Vaše postrehy,   námety na zlepšenie, pripomienky príp. sťažnosti zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na sekretariat@snop. sk . Vaše podnety v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na podnety@snop. sk . Radi uvítame každú spätnú väzbu , aby sme mohli skvalitniť naše služby pre Vás a aby ste odchádzali z našej nemocnice ... ...

Výzva na predkladanie ponúk na zákazky nedosahujúce prahové limity do roku 2014 - Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Výzva na predkladanie ponúk na zákazky nedosahujúce prahové limity do roku 2014

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 do 31. 12. 2014: ...

Verejné obstarávanie - Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa ŠNOP Bratislava, n. o. je v  zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov ... ... prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona. Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákaziek: www. ... ...

Oslávili sme 10.narodeniny

Oslávili sme 10.narodeniny

  Vážení klienti,   v roku 2014 oslávila naša nemocnica ŠNOP 10. výročie pôsobenia ako ... .... Vo fotogalérii si môžete pozrieť ako to u nás vyzeralo. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo ... ... našej histórii, môžete si prečítať v sekcii O spoločnosti, o nás - história . V roku 2014 oslávil aj odbor Ortopedická protetika jubilejné 50. výročie. ... ... na Slovensku . Dňa 1. 10. 2014 sme v priestoroch ...

Faktúry a objednávky

Faktúry a objednávky

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad prijatých faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu. Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa ... ...

2014

2014

...

2014

2014

...

Liek 10/2014
Ukončené konania na zákazky nedosahujúce prahové limity do roku 2014