Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Pracovné príležitosti

 
Súvisiace odkazy: pracovné príležitosti alebo hľadajte viac pracovné príležitosti
Plávanie pre deti - Hydrokinezioterapia na podporu zdravého vývinu

Plávanie pre deti

ŠNOP na základe dlhoročných skúseností  ponúka rodičom  plávanie detí počas víkendov aj počas pracovných dní.  Všetky kurzy sú vedené fyzioterapeutmi so znalosťami v problematike správneho vývinu dieťaťa. Kurzy prebiehajú v bazéne (hĺbka 1, 45 m),   v bazéne prebieha  kontinuálna filtrácia, s pravidelnými odbermi vzoriek vody. Odbery sú certifikované a pravidelne ... ...

Platba za jednodňovú zdravotnú starostlivosť - Platba za výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Platba za jednodňovú zdravotnú starostlivosť

V prípade platieb za jednodňovú zdravotnú starostlivosť môžete postupovať aj týmto spôsobom: úhrady zasielať na číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX. VS: 600. úhradu realizovať minimálne štyri  pracovné dni pred operáciou, ako variabilný symbol uviesť rodné číslo pacienta, do poznámky ( správy pre prijímateľa) uviesť meno pacienta, v deň operácie ... ...

Ekologické a bezpečnostné zásady

Ekologické a bezpečnostné zásady

STRUČNÉ ZÁSADY EKOLOGICKÉHO SPRÁVANIA V NEMOCNICI ŠNOP 1. Separácia odpadu – umožní opätovné využívanie a šetrenie prírodných surovín. 2. Nebezpečný odpad likvidujeme v súlade s Programom odpadového hospodárstva. 3. Nevyhadzovať odpad na zem. 4. Šetrenie ... ... pracoviskách. 5. Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie. ZAMESTNANCOM A KLIENTOM NEMOCNICE SA ZAKAZUJE: 1. ... ...