Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

O nemocnici

 
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ďalej ŠNOP) vznikla delimitáciou Oddelenia ortopedickej protetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave dňa 1.9.2003.

Štatút neziskovej organizácie dostala ŠNOP 13.7.2004.

Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. V roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu.

K výhodám našej nemocnice určite patrí aj jej umiestnenie v centre Bratislavy s bezbariérovým prístupom, parkoviskom, je ľahko dostupná mestskou hromadnou dopravou a k dispozícii je bezplatné WiFi internetové pripojenie. 

V nemocnici poskytujeme:
  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
  • ústavnú zdravotnú starostlivosť,
  • rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,
  • operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia a gynekológia,
  • vzdelávaciu činnosť.
Súvisiace odkazy: ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, interné a diabetologické vyšetrenie, algeziológia a anesteziológia, infúzie alebo hľadajte viac ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, interné a diabetologické vyšetrenie, algeziológia a anesteziológia, infúzie
Kontakty - Kontaktné údaje

Kontakty

Vaše postrehy,   námety na zlepšenie, pripomienky príp. sťažnosti zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na sekretariat@snop. sk . Vaše podnety v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na podnety@snop. sk . Radi uvítame každú spätnú väzbu , aby sme mohli skvalitniť naše služby pre Vás a aby ste odchádzali z našej nemocnice ... ...

Kontakt na nemocnicu - Kontakt na nemocnicu

Kontakt na nemocnicu

Pracovisko Kontakt: mapa Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava Recepcia - ambulancie tel. : 02/50 116 311,  388 mo: 0908 758 842 mo: 0911 758 842 mo: 0918 872 174 mail: recepcia@snop. sk Recepcia - rehabilitácia tel. : 02/50 116 320 mo: 0915 989 142 mail: rehabilitacia@snop. sk Rekondičné aktivity mo: 0918 872 254 mail: centrumzdravia@snop. sk Lôžkové oddelenie tel. : 02/50 116 275 Sekretariát ... ...

Ambulantné oddelenie - Ambulantná starostlivosť v odbore ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, všeobecné lekárstvo, anestéziológia a RTG vyšetrenia

Ambulantné oddelenie

Na špecializovaných ambulanciách poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s problémami oporno pohybového aparátu - napr. bolesť chrbta, kolena, päty a pod. s následnou možnosťou liečby na rehabilitačnom , operačnom a lôžkovom oddelení .  V priestoroch oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie. Na ambulantné vyšetrenia je potrebné sa objednať . ... ...