Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Dozorný audit

 
dátum publikovania: 17.10.2018

Špecializovaná nemocnica pre ortpedickú protetiku Bratislava, n.o. v dňoch 15. - 16. 10. 2018  úspešne zvládla dozorný audit v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a ČSN OHSAS 18001:2008.
Súvisiace odkazy: kvalita, zdravotníctvo alebo hľadajte viac kvalita, zdravotníctvo
Pacientsky orientovaná nemocnica - Informácie o zavedenom systéme kvality v nemocnici

Pacientsky orientovaná nemocnica

Pacientsky orientované zdravotníctvo, podľa slov bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, by malo byť postavené na štyroch pilieroch ľudské zdroje a proklientský prístup, vybavenie - wifi, manažment pacienta (objednávanie). . . , vizuál nemocníc a hygienický štandard. V našej nemocnici v spolupráci s Vami rozvíjame všetky štyri piliere. ...

Model CAF

Model CAF

Aj v roku 2013 sme sa zapojili do Národnej ceny SR za kvalitu v modeli CAF, aby sme zhodnotili, či nás podnety z roku 2012 posunuli ďalej na ceste budovania výnimočného zdravotníckeho zariadenia pre pacienta i zamestnanca. Model CAF je spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) je nástrojom na samohodnotenie určený pre verejná správu a bol vyvinutý na základe ... ...

Národná cena SR kvalita

Národná cena SR kvalita

Výsledky 13. ročníka súťaže Národná cena kvality slávnostne vyhlásili 12. 11. 2012  v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Ocenenie za zlepšenie výkonnosti v kategórii iných organizácií verejného sektora získala aj naša Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. www. teraz. sk/ekonomika/narodnu-cenu-kvality-ziskali-nemak-d/28487-clanok ... ...