Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Darujme si pomoc

 

 

Nemocnica ŠNOP Bratislava, n.o. sa každodennou svojou činnosťou snaží zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov. 

Napriek vysokému pracovnému nasadeniu nášho kolektívu lekárov a zdravotníckych pracovníkov  je našou úlohou prinavracať zdravie svojím pacientom, okrem toho sa zameriavame aj na modernizáciu nášho technického a prístrojového vybavenia.

Všetky získané finančné prostriedky, nad rámec poskytovanej zdravotnej starostlivosti, následne vynakladáme na nákup zdravotníckej techniky potrebnej pre skvalitňovanie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých našich pacientov. 
Finančné prostriedky získavame dvomi spôsobmi.
  • formou darovacej zmluvy
  •  
  • formou 2% daní právnických a fyzických osôb.

V roku 2007  sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 66.541,- Sk, ktoré sme použili pri nákupe klimatizácie pre RHB oddelenie.
V roku 2008  sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 227 339,- Sk, ktoré sme použili pri nákupe prístroja coblator pre operačné oddelenie a prístroja na lymfodrenáž pre rehabilitačné oddelenie
V roku 2009  sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 11 313,09 € (340 818,15 Sk), ktoré sme použili pri nákupe nových masážnych lôžok pre rehabilitačné oddelenie, pri kúpe moderného diagnostického prístroja Eclipse na ambulantné oddelenie a časť prostriedkov sme použili na výmenu okien na lôžkovom oddelení.
V roku 2010
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 386,08 , ktoré sme použili pri nákupe ultrazvukovej čističky na operačné oddelenie, polohovateľného lôžka do ambulancie, prístroj REBOX a na zlepšenie informačného systému nemocnice.
V roku 2011sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 10 208,24 , ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2012sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 16 273,69 , ktoré sme použili  na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2013sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 12 752,95 , ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2014sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb  v celkovej sume 12 784,94 Є, ktoré sme použili na zakúpenie nových prístrojov a  zmodernizovanie priestorov.
V roku 2015sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 050,93 Є, ktoré sme použili na dovybavenie nemocnice novými prístrojmi a vylepšenie priestorov.
V roku 2016sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 13 261,47 Є, ktoré sme použili na vylepšenie priestorov ambulancií, operačných sál, vodoliečby a hygienických zariadení.
V roku 2017sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 9 499,91 Є, ktoré sme použili na  zavedenie wi-fi v celej nemocnici, opravu a zmodernizovanie priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
V roku 2018

sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb za rok 2017 v celkovej sume 11 656,27 Є, ktoré sme použili na  rekonštrukciu kúpeľní v jednolôžkových izbách, elektrické postele a detské zástery na RTG pracovisku.


Môžete aj vy prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku. Stačí, ak sa rozhodnete napr. venovať na účet našej nemocnice 2% z už zaplatenej dane v danom roku. 

                
                                                                                        Ďakujeme!
Súvisiace odkazy: dar, pomoc, 2% z daní alebo hľadajte viac dar, pomoc, 2% z daní
Dary - Spôsob ako poukázať vecné a finančné prostriedky

Dary

Ak ste sa rozhodli prispieť k rozvoju nemocnice formou  finančného alebo vecného daru, prosíme Vás o vyplnenie darovacej zmluvy. Vyplnenú zmluvu nám zašlite v elektronickej podobe na e-mail  vedúcej oddelenia organizačno právneho cerovska@snop. sk alebo poštou, prípadne osobným doručením do sídla našej nemocnice.   V prípade elektronického podania Vás budeme ... ...

2% z Vašich daní - 2% z daní - spôsob ako nám ich poukážete

2% z Vašich daní

Ak sa rozhodnete poukázať nám Vaše 2% z vašich daní, prosíme o uvedenie nasledujúcich údajov o prijímateľovi: Obchodné ... ... Právna forma: n. o. IČO: 36 077 739 2% z vašich daní môžete poukázať priamo tu ONLINE. spracovanie a náhľad daňového priznania zadarmo darovanie 2% z Vašich daní priamo vo formulári bez nutnosti sa registrovať a anonymne jednoduché ... ... všetko za 15 minút a bez stresu ...

Poďakovanie za Vaše 2%

Poďakovanie za Vaše 2%

  ...