Partner pre Váš pohybový aparát

Funkčná sterilita

Podľa definície WHO sa považuje za neplodný pár ten, ktorému sa nedarí dosiahnuť otehotnenie do obdobia 12 mesiacov. Podľa príčiny delíme sterilitu na anatomickú, ktorú cvičením ovplyvniť nedokážeme a na funkčnú, v ktorej je fyzioterapia veľkým prínosom. Veľakrát sa stretávame s tým, že páry sa rozhodujú pre prvé dieťatko vo vyššom veku. Treba si však uvedomiť, že po 35 roku života je genetická výbava oveľa nižšia a tým sa aj možnosť otehotnieť znižuje. Taktiež počas dňa oveľa viac sedíme a sme vystavený permanentnému stresu, čo si mnohí z nás neuvedomujeme a môže to mať vo veľkej miere vplyv na plodnosť. Účinnou voľbou ako ovplyvniť funkčnú sterilitu je metóda Ľudmily Mojžišovej využívaná už mnoho rokov a ktorú využívame aj v našej nemocnici ŠNOP. Je tiež vhodná pre široké spektrum diagnóz, s ktorými sa stretávame v našej nemocnici. Metóda pani Mojžišovej by mala byť metódou prvej voľby, či už sa jedná o funkčnú sterilitu alebo ako príprava na IVF.

V našej nemocnici sa na túto problematiku špecializujú:
Mgr. Veronika Vážanová, Mgr. Dominika Macejková, Bc. Lucia Matušková, Mgr. Martina Rezeková, Laura Bánovská.
Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: