Partner pre Váš pohybový aparát

Diastáza

Ide o rozostúpenie priameho brušného svalstva. Pri riešení diastázy musíme v prvom rade zistiť závažnosť rozostupu priameho brušného svalu prevedením viacerých testov. Pokiaľ sa nám vyšetrením diastáza potvrdí, našou úlohou je naučiť naše klientky správne cviky, ktorými podporíme uzatvorenie diastázy.

Dôraz kladieme na správne dýchanie a aktiváciu hlbokého stabilizačného systému. Snažíme sa nasmerovať naše pacientky ako majú pracovať doma a ktorých cvikov by sa mali pri potvrdení diastázy vyvarovať. Klientky odchádzajú od nás s vedomím že iba pravidelným cvičením a osvojením si správnych každodenných stereotypov sa dá s diastázou úspešne bojovať.

V našej nemocnici sa na túto problematiku špecializujú:
Mgr. Veronika Vážanová, Mgr. Dominika Macejková, Bc. Lucia Matušková, Mgr. Martina Rezeková, Laura Bánovská.
Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: