Partner pre Váš pohybový aparát

Rehabilitácia žien

V živote každej ženy je pri jej každodennej činnosti mnoho vecí ,,tabu“. Či už je to inkontinecia, panvové bolesti , sexuálne problémy a v neposlednom rade neplodnosť. My fyzioterapeuti sme často krát práve tými, ku ktorým pacienti získajú patričnú dôveru. V rámci terapie s nami trávia pomerne veľa času kedy sa nám zveria s tým, čo všetko sa skrýva za ich problémami. Preto je dôležité, aby fyzioterapeut pracujúci so ženami spolupracoval s mnohými špecializovanými zdravotníkmi a mal rozhľad v danej problematike.
Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Dátum a hodina:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 

Galéria