Partner pre Váš pohybový aparát

MUDr. Behúňová absolvovala v roku 1990 LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo. Od roku 1990 až doteraz (od 2005 znížený úväzok) pracuje na II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB ako gynekológ - pôrodník. V roku 1993 dosiahla atestáciu I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva. V roku 1994 absolvovala 4 mesačný študijný pobyt na Tufts University v Bostone a Colorado University v Denveri, USA. V roku 1997 dosiahla atestáciu II. stupňa z gynekológie a pôrodníctva. V 2001-2003 pôsobila v Centre asistovanej reprodukcie I. a II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP a LFUK Bratislava. V roku 2010 ukončila externé doktorandské štúdium udelením titulu PhD. na LF UK Bratislava zamerané na asistovanú reprodukciu. Od 2005 pôsobí v GYN-FIV a.s. Bratislava v centre pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu ako odborný garant pre jednodňovú chirurgiu a lekár-gynekológ. Od roku 2007 je odborným zástupcom pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia v ŠNOP.Pravidelne sa aktívne a pasívne zúčastňuje na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí.