Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Ing. Mgr. Lenka Baloghová
Manažér recepcií
Recepcia
Bc. Eva Banyáková
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Ing. Michaela Bartošová
Námestník oddelenia ekonomicko-právneho
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)
Bc. Matej Predáč
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Soňa Bogárová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
MUDr. Kristína Botló - Kučerová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Henrieta Buraľová
Sanitárka
Lôžkové oddelenie
Miroslava Brčeková
Praktická sestra - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
Beáta Císarová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Mgr. Tatiana Čeřovská
Vedúci OPI
Oddelenie zdravotných poisťovní a informatiky (OPI)
MUDr. Beata Dimová
Lekár rádiológ
Ambulantné oddelenie
Andrea Dujmovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Martin Dvořák
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Mgr. Marieta Džimová
Vedúca sestra ambulantného oddelenia a operačného oddelenia
Ambulantné oddelenie
Vilma Fialová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Štefan Figura
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
MUDr. Tatiana Francová
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Lucia Fratričová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
František Gschweng
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Ema Kubičárová
Recepčná - Centrum zdravia
Recepcia
Ing. Alica Hesková
Manažér recepcií - materská dovolenka
Recepcia
Alexander Hirner
Archivár
Archív
Mgr. Mária Hubačová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
MUDr. Emil Huraj
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Dušan Hurban
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Viera Chovancová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Ing. Jana Chudá
Ekonóm
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)
Zuzana Janotková
RTG asistent
Rádiologické pracovisko
Zlatica Jendeková
Sanitárka
Lôžkové oddelenie
MUDr. Mária Jurčová Brezinová
Lekár FBLR
Ambulantné oddelenie
Mgr. Miroslava Kákošová
Vedúci fyzioterapeut - materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
Mgr. Juraj Kaščák
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Silvia Knížová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Zuzana Kocanová
Recepčná
Recepcia
Mgr. Tomáš Kolcun
Vedúci fyzioterapeut, Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Ivana Kolek
Lekár v špecializačnej príprave ortopédia
Lôžkové oddelenie
Mgr. Mária Kőrősiová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Iveta Kordíková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Mgr. Peter Kostovčík
Vedúci fyzioterapeut, Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Bc. Alena Neščiverová
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
Námestník OOS a Manažér rekondícií
Odbor ošetrovateľskej starostlivosti (OOS)
Bc. Lucia Matušková
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Elena Krivosudská
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Kvetoslava Kurtišová
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie
MUDr. Tatiana Leitmann
Lekár vnútorného lekárstva a geriatér
Ambulantné oddelenie
Ľubica Molec Vagačová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Vladimír Maglov
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Bc. Kristína Machová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Jaroslav Majerský
Vedúci OTP, metrológ
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Mgr. Simona Mazáňová
RTG asistent
Rádiologické pracovisko
Monika Melicharová
Recepčná
Recepcia
Karolína Antálková
Recepčná - Centrum zdravia
Recepcia
Darina Micheľová
Upratovačka
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Aneta Mitliková
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Karolína Molnárová
Recepčná
Recepcia
Bc. Eva Müllerová
Anestéziologická sestra
Operačné oddelenie
Karel Nečas
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
MUDr. Jaroslav Olexík
Primár lôžkového oddelenia, lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Anna Ončová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Bc. Ivana Feňková
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Miroslav Pallaghy
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Mgr. Lucia Pastierovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Anna Pavlusová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Michaela Pažická
Masér - kúpeľník
Rehabilitačné oddelenie
Katarína Gašpárová, MSc.
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
Daniela Pekarovičová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Melánia Pyteľová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Viktória Rišková
Lekár v špecializačnej príprave ortopédia - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
Zlatica Schillerová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
MUDr. Martin Slivka, CSc.
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Miloslav Smetana
Námestník OLPS, lekár ortopéd a primár operačného oddelenia
Odbor liečebno-preventívnej starostlivosti (OLPS)
Mgr. Alena Stopková
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie
Renáta Dorota Sulinská
Praktická sestra - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
Bc. Lukáš Šepeľák
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Jana Šimačková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Marián Šimek
Masér
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Ivan Iľkív Roháľ
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Mgr. Edita Štefániková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Bc. Zuzana Šuchová
Recepčná
Recepcia
Bc. Martin Švarc
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Marek Tkáč
Lekár v špecializačnej príprave FBLR
Lôžkové oddelenie
Mgr. Jana Tóthová
Vedúca sestra lôžkového oddelenia
Lôžkové oddelenie
Andrea Uhnáková
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Bc. Kristína Vacvalová
Recepčná - materská dovolenka
Recepcia
Mgr. Veronika Vážanová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
Riaditeľ a Manažér IMS
Riaditeľstvo
Mgr. Zuzana Záhorská
Zástupkyňa vedúcej sestry lôžkového oddelenia, epidemiologická sestra
Lôžkové oddelenie
Ing. Lenka Olexíková
Asistent riaditeľa
Sekretariát riaditeľa
MUDr. Erika Böhmová
Lekár epidemiológ
Lôžkové oddelenie
Lucia Liďáková
Recepčná
Recepcia
Bc. Martina Majtánová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Bc. Milan Májek
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Bc. Silvia Feješová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Denisa Kekišová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Laura Katarína Bánovská
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Lenka Jančová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Ivana Hajníková
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Bc. Barbora Hatríková
Recepčná
Recepcia
Natália Kovácsová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Mária Sekeľová
Praktická sestra/upratovačka
Operačné oddelenie
Silvia Janiglošová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Mgr. Zuzana Melicherčíková
Sestra pri lôžku
Lôžkové oddelenie
Mgr. Martina Rezeková
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Martina Palfyová
Recepčná - Centrum zdravia
Recepcia
Soňa Hrižová
Recepčná - Centrum zdravia
Recepcia