Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Grebečiová v roku 2010 ukončila LF UK v Bratislave. Od roku 2014 pracuje v ŠNOP. V roku 2015 získala atestáciu z odboru FBLR. V súčasnosti pracuje na rehabilitačnej ambulancii.
Ambulancie