Partner pre Váš pohybový aparát

MUDr. Houndjo absolvoval v roku 2001 Lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, odbor všeobecné lekárstvo. Od roku 2001 až 2005 pracoval na ortopedickom oddelení Šumperskej nemocnice. V rokoch 2006 a 2007 pracoval na ortopedickej klinike DFNsP v Bratislave. V roku 2007 dosiahol atestáciu I. stupňa z ortopédie. Od roku 2008 pracuje v ŠNOP ako lekár ortopéd. Od roku 2008 taktiež pracuje ako lekár ortopéd v súkromnej ortopedickej ambulancii v Zohore. Pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých podujatiach.

Ambulancie